Home » Scholen » ROER College Schöndeln

ROER College Schöndeln

[wpv-map-render map_id="map-4" single_zoom="8" map_type_control="off" zoom_control="off" street_view_control="off"][/wpv-map-render] [wpv-map-marker map_id='map-4' marker_id='marker-6' marker_icon='//staging.nwmd.nl/wp-content/uploads/2020/09/technasium-map-marker-1.png' marker_field='wpcf-adres-school'][/wpv-map-marker]

Netwerk

Andere scholen in netwerk Zuidoost-Nederland

Over ROER college Schöndeln

2010 was voor ROER college Schöndeln het kennismakingsjaar met het Technasium. Van daaruit zijn we uitgegroeid naar een volwaardig Technasium dat O&O tegenwoordig aanbiedt in alle vier de profielen van havo en vwo. We zijn een brede school met een VMBO-t, HAVO, Atheneum en Gymnasium afdeling. Naast Technasium zijn we ook Cultuurprofielschool.

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw: een campus met meerdere gebouwen. In juli 2026 zal een eerste domein opgeleverd worden en in gebruik genomen worden. De hele nieuwbouw moet klaar zijn in december 2027.

Onderbouw

In de onderbouw bieden we voor alle klassen (VMBO-t/HAVO/VWO) het vak ‘id+’ aan. Dit vak staat voor het ontwikkelen van de identiteit van de leerling en is een verbreding van O&O. Het hoofddoel van dit vak is competentieontwikkeling. Hierbij wordt, net als bij O&O, projectgestuurd gewerkt en coachend begeleid, maar dan in projecten die niet alleen bèta gericht zijn. Het vak id+ bereidt leerlingen voor op O&O in de bovenbouw.

Bovenbouw

In de bovenbouw wordt het vak O&O aangeboden voor alle profielen. In de N-profielen zowel in het profielkeuze deel als het vrije deel en voor de M-profielen alleen in het keuzedeel.

[wpv-map-render map_id="map-4" single_zoom="8" map_type_control="off" zoom_control="off" street_view_control="off"][/wpv-map-render] [wpv-map-marker map_id='map-4' marker_id='marker-6' marker_icon='//staging.nwmd.nl/wp-content/uploads/2020/09/technasium-map-marker-1.png' marker_field='wpcf-adres-school'][/wpv-map-marker]

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.