Home » Over de netwerkorganisatie » Technasiumacademie

Technasiumacademie

De Technasiumacademie is een belangrijk onderdeel van Stichting Technasium en biedt opleidingen en andere professionaliseringsactiviteiten aan (toekomstige) O&O-professionals aan. Stichting Technasium heeft hierin een unieke positie: de opleiding voor het Basiscertificaat O&O-docent leidt tot een lesbevoegdheid.

Professionalisering

Met de Technasiumacademie houden we de kwaliteit van het technasiumonderwijs hoog en we dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het vak O&O. De Technasiumacademie is essentieel in de lerende, professionele netwerkorganisatie. Niet voor niets vormt professionalisering een belangrijke pijler van Stichting Technasium vanaf het begin. 

Scholingsweken

De trainingen en activiteiten worden met name georganiseerd tijdens de scholingsweken van de Technasiumacademie. Deze scholingsweken (4-5 per schooljaar) vinden plaats op verschillende locaties verspreid door heel Nederland. Wel zo handig, want de technasiumscholen zitten ook in het hele land. Bovendien zijn de scholingsweken de uitgelezen plek voor technasiumdocenten om elkaar te ontmoeten. 

Incompany

De professionaliseringsactiviteiten van de Technasiumacademie kunnen ook incompany georganiseerd worden binnen de technasiumscholen of -netwerken.

Professionaliseringsactiviteiten

  • Basiscertificaat O&O-docent (lesbevoegdheid O&O in combinatie met een ander vak)
  • Basiscertificaat O&O-assistent (voor technisch onderwijsassistenten/toa’s)
  • Gevorderdencertificaat O&O-docent
  • Ontwikkeltraject voor technatoren
  • Specialistencertificaat Schrijverscoach
  • Professionaliseringsactiviteiten ter verbreding en verdieping
  • Teamtrainingen
  • Workshops en (technische) vaardighedentrainingen
  • Lezingen en expertsessies
  • Individuele coaching

Lerarenopleidingen

Naast onze eigen opleidingen, werken we samen met verschillende eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen

Lerarenopleidingen – eerstegraads bevoegdheid via 3TU

Een eerstegraads bevoegdheid voor O&O behaal je via de ‘Mastertrack Ontwerpen’. Dit is een richting binnen de master ‘Science Education and Communication’ die wordt uitgevoerd door de 3TU in samenwerking met de Technasiumacademie. Deze master volg je aan de Universiteit Twente, TU Eindhoven of TU Delft.

Als student loop je stage op een technasiumschool. Met deze opleiding behaal je ook altijd een beperkte tweedegraadsbevoegdheid in een ander bètavak. Bovendien ontvang je na afronding het Basiscertificaat O&O-docent van Stichting Technasium.

Meer informatie over de opleiding is te vinden bij de verschillende TU’s:

TU Delft

TU Eindhoven

Universiteit Twente

Lerarenopleidingen – Basiscertificaat O&O-docent via minor HAN

Het Basiscertificaat O&O-docent behaal je via een minor van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), mits deze onderdeel is van een tweedegraads lerarenopleiding in een bètavak. In de minor ‘Onderzoekend en ontwerpend leren: bedrijfs- of instellingsopdrachten’ staat vakoverstijgend en coachend lesgeven centraal. Je maakt de keuze of je je wilt richten op ‘Technologie & Toepassing’ (VMBO) of op ‘Onderzoek & Ontwerpen’ (O&O) voor havo en vwo.

In deze minor werkt Stichting Technasium samen met de HAN en met het Bèta Challenge Programma. Kies je voor O&O dan loop je stage op een technasiumschool. De minor is toegankelijk voor studenten van alle tweedegraads lerarenopleidingen (in een bètavak).

Meer informatie over de minor van de HAN

Meer informatie op mijnTechnasium

Meer informatie over de Technasiumacademie, de opleidingstrajecten, het professionaliseringsaanbod of de scholingsweken? Log dan in op de Technasiumacademie Portal. (Let op: deze link is alleen toegankelijk voor medewerkers van een technasiumschool.)

Contact Technasiumacademie

Voor meer informatie over de Technasiumacademie kun je terecht bij Anne Schellekens, manager Technasiumacademie: [email protected] of bel 050 3050 580.

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.