Home » Over Technasium » Technasium in cijfers

Technasium in cijfers

In schooljaar 2018-2019 volgden 33.600 havo- en vwo-leerlingen technasiumonderwijs. 2.233 van hen deden eindexamen en 96% behaalde het havo- of vwo-diploma met een Technasiumcertificaat. Zij kiezen vaker voor een bètatechnische vervolgopleiding dan reguliere leerlingen.

Technasiumnetwerken

100 scholen in Nederland beschikken over het predicaat Technasium en zijn aangesloten bij Stichting Technasium. We werken aan goed en actueel, omgevingsgericht onderwijs. Elk jaar tonen de technasiumscholen weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen. De scholen werken samen in 18 netwerken.

 1. Groningen
 2. Friesland
 3. Drenthe
 4. Noord-Holland
 5. Flevoland
 6. Overijssel
 7. Randstad-Noord
 8. Zuid-Holland
 9. Rijnland
 10. Rijnmond
 11. Rivierenland
 12. Midden-Nederland
 13. Gelderland
 14. Zuidwest-Nederland
 15. West-Brabant & Drechtsteden
 16. Brabant-Oost
 17. Zuidoost-Nederland
 18. Limburg

Aantal technasiumleerlingen

Aantal leerlingen per leerjaar

Het aantal leerlingen per leerjaar verschilt. Op een deel van de scholen volgen de leerlingen vanaf de eerste klas het vak O&O. Op andere scholen is dit vanaf het begin een eigen keuze. 

Op de technasiumscholen volgt 36% van alle havo- en vwo-leerlingen technasiumonderwijs. Omdat veel leerlingen O&O vanaf de eerste klas volgen, is het bereik van het Technasium binnen de school vooral in de onderbouw groot. 

Uitstroom

In 2018-2019 deden 2.233 technasiumleerlingen eindexamen; een stijging van 21,5%. 96% van hen behaalde het havo- of vwo-diploma met een Technasiumcertificaat.

Van de technasiumleerlingen die in 2018-2019 hun diploma haalden en naar het HBO gingen, koos 72% voor een bètatechnische vervolgstudie. Bij de technasiumleerlingen die naar de universiteit gingen, was dit 70%. De keuze voor een bètatechnische studie varieert van agrotechnologie tot werktuigbouwkunde.

Wist je dat in 2018-2019…

 • het Technasium het 15-jarig jubileum vierde?
 • 11 technasiumnetwerken een netwerkvisitatie uitvoerden volgens de methode waarderend onderzoeken?
 • er maar liefst 143 nieuwe O&O- projecten toegevoegd zijn aan de Projectenbibliotheek op mijnTechnasium?

Technasium realiseert hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs

Dat er meer technasiumleerlingen dan ‘reguliere’ leerlingen doorstromen naar bètatechnisch hoger onderwijs, liet de jaarlijkse Techniekpactmonitor in 2019 zien. 75% van de technasiumleerlingen kiest voor een bètatechnische studie tegenover 55% van de reguliere leerlingen met een natuur-profiel (NT en/of NG).

Op zowel havo als vwo zijn grote verschillen zichtbaar. Op de havo koos 70% van de technasiumleerlingen met een N-profiel voor een technische studie, tegenover 48% van de leerlingen met een N-profiel op een niet-technasium. Van de vwo-leerlingen koos 79% van het Technasium voor bètatechniek, tegenover 61% van de gediplomeerden met een N-profiel op een niet-technasium.

Dit laat zien dat het technasiumonderwijs inderdaad bijdraagt aan het aantrekkelijk maken van de natuurprofielen én het vergroten van de doorstroom naar technische bètawetenschappen.

Bron: techniekpactmonitor.nl/havovwo  (Techniekpactmonitor is een co-productie van de voor het Techniekpact verantwoordelijke ministeries (EZK, OCW, en SZW) en Platform Talent voor Technologie)

Meer weten?

© 2021 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.