Home » Over Technasium » Alles over Technasium

Alles over Technasium

Slimme technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, ook (of juist) in branches als de zorg en de landbouw. Er blijft grote behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen. En daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. Met het technasiumonderwijs worden leerlingen klaargestoomd tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen.

Projectonderwijs

Het vak O&O bestaat uit lessen, workshops en vooral uit projecten. De projecten hoef je niet alleen te doen; je werkt samen met medeleerlingen in een team. Bij de projecten is altijd sprake van een echte opdrachtgever. Deze wil voor een technisch vraagstuk een resultaat waar hij of zij ook echt iets mee kan. Om tot een oplossing te komen, pas je (nieuwe) kennis toe en ben je genoodzaakt op een professionele wijze te denken en te werken. 

De opdrachten die aan bod komen worden ontwikkeld door een O&O-docent in samenspraak met de opdrachtgever. Bij de uitvoering van een project krijg je ondersteuning van je docent en een bètatechnisch professional.

Competentieontwikkeling

Als technasiumleerling ontwikkel je verschillende competenties. Zo blijkt dat technasiumleerlingen communicatief, ondernemend, creatief en zelfsturend zijn. Ze kunnen goed projectmatig werken en hebben geleerd samen te werken. Ook specifieke (technische) vaardigheden, zoals onderzoeken, ontwerpen en modelvormen maken komen aan bod.

Om inzicht te krijgen in welke mate je een bepaalde competentie beheerst, is de Technasium Competentiemonitor ontwikkeld. Zo zie je waar voor jou nog ontwikkelkansen liggen. Het invullen van de Competentiemonitor is een terugkerend onderdeel binnen O&O. Uiteindelijk ben je met de geleerde competenties goed toegerust om succesvol te studeren en te werken.

Didactiek

De onderwijsbenadering van het Technasium is authentiek en bètadidactisch. School creëert een levensechte omgeving, waarbinnen je als leerling specifieke competenties leert gebruiken en je verder ontwikkelt. De projecten komen zoveel mogelijk overeen met de praktijk waarin bètatechnische professionals werkzaam zijn. Juist deze actuele en échte opdrachten maakt het zo leuk!

Technasiumcurriculum

De school zorgt voor een goed afgewogen en actueel onderwijsaanbod, van klas 1 tot en met het examenjaar. Leerlingen maken kennis met verschillende bètatechnische studies en beroepen. Hierbij is er aandacht voor competentieontwikkeling, studieloopbaanoriëntatie en bètatechnische kennis en (studie)vaardigheden. 

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.