Home » Over de netwerkorganisatie » Stichting Technasium

Stichting Technasium

Het technasiumonderwijs wordt mogelijk gemaakt door middelbare scholen met het predicaat Technasium die in regionale netwerken met elkaar samenwerken. Stichting Technasium ondersteunt deze regionale technasiumnetwerken. Ze ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, leidt docenten op, bewaakt de kwaliteit en adviseert waar nodig is.

Waarom Stichting Technasium?

Stichting Technasium bevordert en ontwikkelt onderwijs in de (technische) bètawetenschappen op het vwo en de havo. Zodat leerlingen worden klaargestoomd tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen. Dit doet zij niet op enkele scholen, de stichting investeert in een landelijk netwerkorganisatie van technasiumscholen in heel Nederland. Organisaties, bedrijven en het hoger onderwijs zijn als opdrachtgevers en partners nauw betrokken bij het technasiumonderwijs.

Wat doet Stichting Technasium?

 • (Door)ontwikkelen van een complete leergang in de (technische) bètawetenschappen en onderhouden contact met geïnteresseerde onderwijsinstellingen
 • Coördinatie van de invoering van het technasiumonderwijs
 • Bewaken van de kwaliteit van het technasiumonderwijs
 • Samenstellen, ontwikkelen en redigeren van cursusmateriaal
 • Met elkaar in contact brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderwijsontwikkelaars
 • Vinden van steun en draagvlak voor de ontwikkeling van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau

Organisatie Stichting Technasium

Stichting Technasium bestaat uit een kleine club van netwerkregisseurs en van medewerkers verantwoordelijk voor een specifiek domein: kwaliteit, professionalisering, marketing & communicatie en bedrijfsvoering. De netwerkregisseurs begeleiden elk 3 regionale technasiumnetwerken. Stichting Technasium wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur.

De stichting is opgericht op 21 juni 2004 in Groningen. De scholen van technasiumnetwerk Groningen zijn er vanaf de start bij. In schooljaar 2020-2021 bereikte het Technasium de mijlpaal van 100 scholen. Op dit moment zijn er 105 scholen met het predicaat Technasium en 3 kandidaat-technasiumscholen.

Contact

Stichting Technasium heeft bezoekadressen in Groningen en Utrecht. Klik op de knop hieronder voor de adressen en overige gegevens.

Werken bij Stichting Technasium

We zijn op zoek naar:

Directie

Ria Sluiter is directeur van Stichting Technasium. Zij is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) technasiumformule, de dagelijkse gang van zaken van Stichting Technasium en ze geeft leiding aan de medewerkers.
Ria Sluiter: r.sluiter@technasium.nl | 06 1500 2445

Netwerkregisseurs

De 18 netwerken worden begeleid door een netwerkregisseur van Stichting Technasium. Elke netwerkregisseur heeft 3 netwerken onder zijn/haar hoede.

Brabant-Oost, Rivierenland en Zuidwest-Nederland
Mieke van den Berg: m.vandenberg@technasium.nl | 06 – 2809 1103

Limburg, West-Brabant & Drechtsteden en Zuidoost-Nederland
Carlien Schouten: c.schouten@technasium.nl | 06 4175 7369 

Noord-Holland, Rijnland en Zuid-Holland
Eva van der Laan: e.vanderlaan@technasium.nl | 06 81 20 85 76

Drenthe, Friesland en Groningen
Henk Lukken: h.lukken@technasium.nl | 06 2022 6869

Gelderland, Midden-Nederland en Overijssel
Carolien de Neeve: c.deneeve@technasium.nl | 06 1345 7253

Flevoland, Randstad-Noord en Rijnmond
Wilco Zwennis: w.zwennis@technasium.nl  | 06 8357 1848

Andere medewerkers

Naast de netwerkregisseurs zijn er nog een aantal medewerkers werkzaam bij de stichting; zij vervullen een rol in de landelijke netwerkorganisatie. 

Bedrijfsvoering
Marian Lambeck: m.lambeck@technasium.nl | 06 3011 7823

Kwaliteit
Floris Roodvoets: f.roodvoets@technasium.nl | 06 1345 7246

Marketing & Communicatie
Nienke Sikkema: n.sikkema@technasium.nl | 06 1981 6469

Technasiumacademie
Anne Schellekens: a.schellekens@technasium.nl | 06 2424 1987
Antje Tibbe: a.tibbe@technasium.nl | 06 2619 4837

Bestuur

De bestuursleden van Stichting Technasium worden gekozen op basis van hun expertise, netwerk en bestuurlijke ervaring. 4 maal per jaar komt het bestuur samen. Het bestuur heeft een toezichthoudende en beleidsvormende rol. De bestuursleden zijn:

 • Fabiènne Hendricks MSc (voorzitter) – Manager Talent, Performance Management & Recruitment, Tata Steel Europe
 • Rob Heijmans MEM (penningmeester)
 • Anne de Visch Eybergen (bestuurslid) – Lid College van bestuur Achterhoek VO
 • Dr. Femke Geijsel (bestuurslid) – Associate Professsor, TIAS School for Business and Society
 • Dr. Hanno van Keulen (bestuurslid) – Academic Director Science Education & Communication, TU Delft

Raad van advies

De Raad van advies is het adviesorgaan voor het bestuur van Stichting Technasium. Zij is een antenne en klankbord voor verbreding en verdieping van het beleid en de ontwikkelrichting van het Technasium. De leden van de Raad van advies representeren de context waarin technasiumscholen opereren en zijn afkomstig uit: openbaar bestuur, (hoger en primair) onderwijs en (bètatechnisch) bedrijfsleven. De Raad van advies bestaat uit de volgende leden: 

 • Sjoerd Bosch – Oud-technasiumleerling, onderwijsassistent Architectuur TU Delft

 • Prof. dr. ir. Alexandra den Heijer - Hoogleraar Management in the Built Environment TU Delft

 • Giuseppe van der Helm -  Directeur Coöperatie Leren voor Morgen, voorzitter van Eurosif (European Responsible and Sustainable Investment Forum)

 • Meinke van Oenen – Oud-technasiumleerling, student Technische bedrijfskunde TU Delft

 • Peter Princen - Directeur faculteit ICT van Zuyd Hogeschool, bestuurslid Stichting Crossroads

 • Ben Schippers - Oprichter en directeur van leerwerkbedrijf Technolab Leiden

 • Marga Sijbom – Bestuurder Berechja College en Emelwerda College

Meer weten?

© 2023 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.