Home » Over de netwerkorganisatie » Stichting Technasium

Stichting Technasium

Het technasiumonderwijs wordt mogelijk gemaakt door middelbare scholen met het predicaat Technasium die in regionale netwerken met elkaar samenwerken. Stichting Technasium ondersteunt deze regionale technasiumnetwerken. Ze ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, leidt docenten op, bewaakt de kwaliteit en adviseert waar nodig is.

Waarom Stichting Technasium?

Stichting Technasium bevordert en ontwikkelt onderwijs in de (technische) bètawetenschappen op het vwo en de havo. Zodat leerlingen worden klaargestoomd tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen. Dit doet zij niet op enkele scholen, de stichting investeert in een landelijk netwerkorganisatie van technasiumscholen in heel Nederland. Organisaties, bedrijven en het hoger onderwijs zijn als opdrachtgevers en partners nauw betrokken bij het technasiumonderwijs.

Wat doet Stichting Technasium?

 • (Door)ontwikkelen van een complete leergang in de (technische) bètawetenschappen en onderhouden contact met geïnteresseerde onderwijsinstellingen
 • Coördinatie van de invoering van het technasiumonderwijs
 • Bewaken van de kwaliteit van het technasiumonderwijs
 • Samenstellen, ontwikkelen en redigeren van cursusmateriaal
 • Met elkaar in contact brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderwijsontwikkelaars
 • Vinden van steun en draagvlak voor de ontwikkeling van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau

Organisatie Stichting Technasium

Stichting Technasium bestaat uit een kleine club van netwerkregisseurs en van medewerkers werkzaam binnen en verantwoordelijk voor een specifiek domein: kwaliteit, professionalisering, marketing & communicatie en bedrijfsvoering. De netwerkregisseurs begeleiden elk 3 regionale technasiumnetwerken. Stichting Technasium wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur.

Stichting Technasium is opgericht op 21 juni 2004 in Groningen. De scholen van technasiumnetwerk Groningen zijn er vanaf de start bij. Sinds schooljaar 2020-2021 heeft het Technasium de mijlpaal van 100 scholen bereikt.

Contact

Stichting Technasium heeft bezoekadressen in Groningen en Utrecht. Klik op de knop hieronder voor de adressen en overige gegevens.

Werken bij Stichting Technasium

Op dit moment hebben we een vacature voor:

Stagiair(e) Marketing & Communicatie

Directie

Ria Sluiter is directeur van Stichting Technasium. Zij is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) technasiumformule, de dagelijkse gang van zaken van Stichting Technasium en ze geeft leiding aan de medewerkers.
Ria Sluiter: r.sluiter@technasium.nl | 06 1500 2445

Netwerkregisseurs

De 18 netwerken worden begeleid door een netwerkregisseur van Stichting Technasium. Elke netwerkregisseur heeft 3 netwerken onder zijn/haar hoede.

Rivierenland, West-Brabant & Drechtsteden en Zuidwest-Nederland
Mieke van den Berg: m.vandenberg@technasium.nl | 06 2809 1103

Brabant-Oost, Limburg en Zuidoost-Nederland
Samantha Boon: s.boon@technasium.nl | 06 1285 7780

Drenthe, Friesland en Groningen
Erwin van Dijk: e.vandijk@technasium.nl | 06 4617 1975

Noord-Holland, Rijnland en Zuid-Holland
Karen Laarveld: k.laarveld@technasium.nl  | 06 5365 2303

Gelderland, Midden-Nederland en Overijssel
Carolien de Neeve: c.deneeve@technasium.nl | 06 1345 7253

Flevoland, Randstad-Noord en Rijnmond
Wilco Zwennis: w.zwennis@technasium.nl  | 06 8357 1848

Overige medewerkers

Naast de netwerkregisseurs zijn er nog een aantal medewerkers werkzaam bij de stichting; zij vervullen een rol in de landelijke netwerkorganisatie. 

Bedrijfsvoering
Marian Lambeck: m.lambeck@technasium.nl | 06 3011 7823

Kwaliteit
Floris Roodvoets: f.roodvoets@technasium.nl | 06 1345 7246

Marketing & Communicatie
Nienke Sikkema: n.sikkema@technasium.nl | 06 1981 6469
Yassin van Leeuwen (stagiair): y.vanleeuwen@technasium.nl

Technasiumacademie
Anne Schellekens: a.schellekens@technasium.nl | 06 2424 1987

Bestuur

De bestuursleden van Stichting Technasium worden gekozen op basis van hun expertise, netwerk en bestuurlijke ervaring. Vier maal per jaar komt het bestuur samen. Het bestuur heeft een toezichthoudende en beleidsvormende rol. De bestuursleden zijn:

 • Drs. Ir. Marc Mittelmeijer RI (voorzitter) – Voorzitter College van Bestuur, Stichting PCOU/Willibrord
 • Fabiènne Hendricks MSc (vice-voorzitter) – Manager Tata Steel Academy, Tata Steel Europe
 • Rob Heijmans MEM (penningmeester – Projectleider Dudoc XP, ROC Horizon College
 • Dr. Femke Geijsel (bestuurslid) – Universitair hoofddocent, Radboud Universiteit
 • Dr. Hanno van Keulen (bestuurslid) – Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland

Raad van advies

De Raad van advies is het adviesorgaan voor het bestuur van Stichting Technasium. Zij is een antenne en klankbord voor verbreding en verdieping van het beleid en de ontwikkelrichting van het Technasium. De leden van de Raad van advies representeren de context waarin technasiumscholen opereren en zijn afkomstig uit: openbaar bestuur, (hoger en primair) onderwijs en (bètatechnisch) bedrijfsleven. De Raad van advies bestaat uit de volgende leden: 

 • Dr. Peter den Boer – Voormalig lector Keuzeprocessen bij ROC West Brabant en zelfstandig onderzoeker, trainer en adviseur loopbaanleren en –gespreksvoering
 • Sjoerd Bosch – Oud-technasiumleerling, student-assistent bij de Mastertrack Architectuur TU Delft en stagiair bij Korteknie Stuhlmacher Architecten in Rotterdam
 • Prof. dr. ir. Alexandra den Heijer – Hoogleraar TU Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment
 • Giuseppe van der Helm – Directeur Coöperatie Leren voor Morgen en voorzitter van Eurosif (European Responsible and Sustainable Investment Forum)
 • Michel de Krieger – Co-founder van trainingsbureau Toekomstmakers en docent Hogeschool Rotterdam
 • Gerardine Marechal – Voormalig schoolleider van Scholengemeenschap Lelystad
 • Ir. Jelle Nauta  – Docent bij de opleiding Voedinsmiddelentechnologie Hogeschool Van Hall Larenstein en coördinator VO-HO-netwerk Noord
 • Ruben Oost – Oud-technasiumleerling en student Mechanical Engineering Universiteit Twente 
 • Peter Princen  – Directeur faculteit ICT van Zuyd Hogeschool, bestuurslid Stichting Crossroads en externe deskundige voor hogescholen en universiteiten op gebied van finance en accountancy
 • Ben Schippers  – Oprichter en directeur van leerwerkbedrijf Technolab Leiden
 • Niels Tammeling – Oud-technasiumleerling, arts-assistent en mede-oprichter van 4Green Foundation
 • Prof. dr. ir. Arjen Wals – Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-Ecologische duurzaamheid Wageningen University & Research
 • Tjerk Zweers – Oud-technasiumleerling, werktuigbouwkundige en mede-oprichter van 4Green Foundation  

Meer weten?

© 2021 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.