Home » Over de netwerkorganisatie » Innovatie en ontwikkeling

Innovatie en ontwikkeling

Het Technasium is een professionele, lerende en innoverende netwerkorganisatie. Evidence-informed vernieuwen is daarbij een belangrijke waarde. Innovatief, actueel onderwijs zit verankerd in het DNA van het Technasium.

Het Technasium is in 2004 gestart, als echte pionier in het onderwijs. Een onderwijsstroom voor havo- en vwo-leerlingen met een interesse in bèta en techniek: innovatief en vernieuwend.

Continue ontwikkeling behoort sinds het begin tot het DNA van de technasiumformule. De focus ligt op de ontwikkeling van het onderwijs en de technasiumformuleDoel van de activiteiten is om de kwaliteit verder te verbeteren en het onderwijs voor de technasiumleerlingen te verrijken. Innovatie en ontwikkeling vindt altijd plaats in co-creatie, met de technasiumscholen en met samenwerkingspartners. 

Evidence-informed 

De ontwikkelingsgerichte activiteiten die de technasiumcommunity onderneemt, sluiten zoveel mogelijk aan bij een evidence-informed aanpak. Dat betekent dat nieuwe methodieken of werkwijzen worden ontwikkeld die onderbouwd worden door bewijs. Dat kan bewijs zijn vanuit wetenschapppelijk onderzoek en vanuit de onderwijspraktijk. Door kritisch te zijn op kwaliteit en effectiviteit, wordt voorkomen dat innovatie of vernieuwing een doel op zich wordt.  

Onderzoek 

De waarde die we als Technasium hechten aan goed onderbouwde innovaties betekent ook dat we actief meewerken aan (wetenschappelijk) onderzoek. Dat kan zijn vanuit een onderzoeksvraag die we zelf hebben. Ook worden we regelmatig benaderd door onderzoekers en studenten. 

Onderzoeken over Technasium of Onderzoek & Ontwerpen

Engineering in Dutch schools: does it effect study choice?
Alie Blume, Jan van der Veen en Pieter Boerman, Universiteit Twente (UT)

Research and design in STEM education
What do students and teachers think about the connection (2019)
Tessa Vossen, Universiteit Leiden 

Invloeden op het keuzegedrag van leerlingen op het technasium
Scriptie Science Education and Communication (2018)
Laura Schäffer, Universiteit Twente

Triggering the Technicians 
The connection between secondary-school Technasium education and Industrial Design Engineering at university (2017)
Pim de Graaf, TU Delft

PortfoliO&O 
Een onderzoek naar de inzet van een portfolio als gangbare methode voor het bijhouden en inzichtelijk maken van de competentieontwikkeling van leerlingen binnen het vak Onderzoek en Ontwerpen (2017)
Ilse R.C. Maessen & Nikki A.J.M. Westervoort

Education as a way of prevention of transmission of virus infections
Experience with a multinational, secondary school education module with a focus on prevention of virus infections (2017)
Doornekamp en anderen

Techniek, (toegepaste) kunst en onderwijs, een wisselwerking 
Hoe kan toegepaste kunst het onderwijs versterken binnen het technasium? (2017)
Janiek Goudzwaard, ArtEZ Zwolle

Succesfactoren bij de invoering van het vak Onderzoek en Ontwerpen binnen het Technasium 
(2016)
Anne Leijenaar

Werkveld Green Health 
Onderzoek naar het werkveld van de opleiding Biologie, voeding en gezondheid (2015)
Anita Okma, docent CAH Vilentum

Engineering in Dutch Schools: Impact on Study Choice 
A quantitative analysis (2015)
J.T. van der Veen & A. Blume-Bos, Universiteit Twente

Meer weten?

© 2021 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.