Home » Over de netwerkorganisatie » Organisatie

Organisatie

Het Technasium is een professionele, lerende en innoverende netwerkorganisatie. Alle technasiumscholen zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Samen met opdrachtgevers en hoger onderwijs vormen wij de technasiumcommunity.

Netwerkorganisatie

Het Technasium is niet alleen een onderwijsstroom voor havo en vwo. Het is ook een netwerkorganisatie. De technasiumscholen, met de leerlingen en de docenten die – samen met partners uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs – het technasiumonderwijs maken, vormen het hart van dit netwerk. De technasiumscholen werken samen in regionale netwerken. Ze zijn aangesloten bij en worden ondersteund door Stichting Technasium

Organogram Technasium netwerkorganisatie

Eigenaarschap

Om betrokkenheid bij de landelijke netwerkorganisatie te bevorderen en het eigenaarschap van nieuwe ontwikkelingen te vergroten, vinden er verschillende overleggen en bijeenkomsten plaats. Een keer per jaar komen de schoolleiders van alle technasiumscholen en het bestuur van Stichting Technasium bij elkaar in de Participantenraad. Hierin wordt teruggeblikt op het voorbije jaar en nieuw beleid besproken. En in het Netwerkvoorzittersoverleg. komen de voorzitters uit de regionale netwerken (er zijn er 18) bij elkaar om samen met de directie en het bestuur nieuw beleid voor te bereiden en te bespreken.

Gedurende het schooljaar vinden er ook bijeenkomsten plaats onder de noemer Tijd voor Technasium. Schoolleiders en technatoren gaan in gesprek over een thema dat op dat moment speelt in de netwerken. Het doel is om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen en input op te halen om het Technasium te blijven ontwikkelen en versterken.

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.