Home » Succesvolle, gezamenlijke VOHO-studiemiddag Limburg en Zuidoost-Nederland

Succesvolle, gezamenlijke VOHO-studiemiddag Limburg en Zuidoost-Nederland

Gepubliceerd op 20 april 2021

Succesvolle, gezamenlijke VOHO-studiemiddag Limburg en Zuidoost-Nederland

Op 15 april vond de eerste netwerk- en instellingsoverstijgende online studiemiddag in het Zuiden plaats. Technasiumscholen, Fontys Venlo en Zuyd Hogeschool deelden kennis over hun opleidingen en curriculum. Zij sloten af met een dialoog over de samenwerking.

Studiemiddag

Op donderdag 15 april 2021 hebben technasiumdocenten vanuit de netwerken Zuidoost-Nederland en Limburg gezamenlijk met opleidingsmanagers, docenten en communitycoördinatoren van Fontys Venlo en Zuyd Hogeschool een online studiemiddag georganiseerd.

 

Meerdere primeurs

Het was de eerste keer dat de netwerken Zuidoost-Nederland en Limburg gezamenlijk een studiemiddag hadden. Daarnaast was het nieuw dat daar twee verschillende onderwijsinstellingen bij aanwezig waren. Door corona is de afstand tot elkaar geen probleem om online tot kennisdeling te komen.

Eigenaarschap

Alle onderwijsinstellingen namen een gedeelte van het programma voor hun rekening. De middag begon met presentatie van de nieuwe opleidingen Gezondheid en Industrial Design Engineering (Fontys Venlo) en Technische Bedrijfskunde (Zuyd). Vervolgens was er keuze uit 3 sessies waarin de technasiumscholen Mondial College (Nijmegen), ROER college Schöndeln (Roermond) en Sophianum (Gulpen) voorbeelden lieten zien van hun curriculum en bijzondere projecten.

Samenwerking

De middag werd afgesloten door middel van een gezamenlijk dialoog over samenwerking, overeenkomsten en kansen. Tijdens de dialoog konden deelnemers hun input delen via het platform MURAL. Deelnemers signaleerden dat er veel raakvlakken zijn tussen het technasiumonderwijs en de gepresenteerde opleidingen. Zowel in de manier van werken binnen de opleiding (projecten, samenwerken, bedrijven), als in de manier van begeleiden (coachend) en beoordelen (formatief, competentieontwikkeling, portfolio). Er zijn suggesties gedaan om verder inhoudelijk samen te werken door leerlingen aan studenten te koppelen en verder na te denken over een doorlopende leerlijn.

De deelnemers kijken terug op een inspirerende, informatieve studiemiddag en gaan in het vervolg graag meer met elkaar samenwerken.

Meer over het technasiumonderwijs en de samenwerking met het hoger onderwijs

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.