Home » Scholen » ONC Parkdreef

ONC Parkdreef

[wpv-map-render map_id="map-4" single_zoom="8" map_type_control="off" zoom_control="off" street_view_control="off"][/wpv-map-render] [wpv-map-marker map_id='map-4' marker_id='marker-6' marker_icon='//staging.nwmd.nl/wp-content/uploads/2020/09/technasium-map-marker-1.png' marker_field='wpcf-adres-school'][/wpv-map-marker]

Netwerk

Andere scholen in netwerk Zuid-Holland

Oranje Nassau College (ONC) Parkdreef is een school in beweging, steeds op zoek naar de verbetering van het onderwijs. Leerlingen werken daarbij op alle niveaus met levensechte opdrachten, verstrekt door opdrachtgevers van buiten de school.

In mei 2022 heeft de school het predicaat Technasium verkregen. Dit past binnen een brede ontwikkeling zowel binnen het ONC als Unicoz (de stichting waar het ONC deel van uitmaakt), waarin bètatechnisch onderwijs prioriteit heeft. In het eerste leerjaar op havo en vwo volgen alle leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).  De leerlingen doen twee projecten en aan het einde van het eerste jaar kunnen zij kiezen om het vak O&O te blijven volgen in het Technasium.

Tijdens het introductieprogramma om technasiumschool te worden, heeft het ONC Parkdreef in pilotprojecten verder ervaring opgedaan in het werken met echte opdrachtgevers. Dit heeft de school, naast de vele leermomenten, een hoop mooie contacten opgeleverd, waarop zij verder bouwen de komende jaren.

ONC Parkdreef is door technasiumnetwerk Zuid-Holland verwelkomt. Samen met de andere scholen uit het netwerk gaan ze het technasiumonderwijs verder ontwikkelen.

[wpv-map-render map_id="map-4" single_zoom="8" map_type_control="off" zoom_control="off" street_view_control="off"][/wpv-map-render] [wpv-map-marker map_id='map-4' marker_id='marker-6' marker_icon='//staging.nwmd.nl/wp-content/uploads/2020/09/technasium-map-marker-1.png' marker_field='wpcf-adres-school'][/wpv-map-marker]

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.