Home » Technasium verwelkomt vier nieuwe middelbare scholen

Technasium verwelkomt vier nieuwe middelbare scholen

Gepubliceerd op 2 juni 2022

Technasium verwelkomt vier nieuwe middelbare scholen

Vanaf komend schooljaar mogen vier middelbare scholen officieel het predicaat Technasium voeren. Havo- en vwo-leerlingen kunnen vanaf dat moment voor het Technasium ook terecht op Minkema College in Woerden, Oranje Nassau College Parkdreef in Zoetermeer, Rodenborch College in Rosmalen en Sint-Maartenscollege in Maastricht. Ze hebben in het afgelopen jaar aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium worden gesteld om het predicaat te ontvangen. Op 1 juni 2022 is het predicaat officieel aan de nieuwe scholen uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor alle technasiumscholen.

Op 1 juni jl. in Woerden reikte Fabiènne Hendricks het predicaatbord uit aan de schoolleiders van de vier nieuwe technasiumscholen. Op de foto (VLNR):
Fabiènne Hendricks – bestuursvoorzitter Stichting Technasium
Mariet van Goch – schoolleider Oranje Nassau College Parkdreef
Paula Corsten – schoolleider Sint-Maartenscollege
Marjo van IJzendoorn – schoolleider Rodenborch College
Arjan van der Wart – schoolleider Minkema College
 

105 technasiumscholen

In Nederland zijn er inmiddels 105 middelbare scholen die op de havo en vwo een technasiumopleiding aanbieden. In het 19-jarige bestaan van het Technasium is de onderwijsformule met een focus op bèta, techniek en technologie uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk. Er zijn meer dan 32.000 leerlingen die kiezen voor het Technasium.

Elke school die aansluit bij het landelijke technasiumnetwerk heeft weer een unieke benadering. Het Minkema College kent een bèta-oriëntatie en biedt al drie jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen aan in de onderbouw. Oranje Nassau College Parkdreef is een groeiende scholengemeenschap met een sterke bèta-profilering. Het Rodenborch College vangt de huidige technasiumleerlingen op van het Jeroen Bosch College, die wordt opgeheven, en gaat het Technasium op de eigen school vormgeven. Het Sint-Maartens College biedt sinds twee jaar Onderzoek & Ontwerpen aan als keuzevak in de onderbouw.

Predicaat Technasium

De vier nieuwe technasiumscholen hebben afgelopen schooljaar het introductieprogramma met goed gevolg doorlopen en voldoen aan alle kwaliteitseisen die Stichting Technasium stelt voor de predicaatverlening. Met ingang van schooljaar 2022-2023 mogen zij  daarom het predicaat Technasium voeren en van start gaan met het technasiumonderwijs. Met dit predicaat beschikt een school over een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Bovendien zijn de scholen nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk.

Unieke samenwerking

Technasiumscholen werken samen in achttien regionale netwerken. In een technasiumnetwerk werken scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Ook zoeken ze hierin actief verbinding met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De vier nieuwe scholen sluiten aan bij het netwerk in hun regio en kunnen zo direct profiteren van de kennis en ervaring van de andere technasiumscholen.

Uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs

De technasiumscholen bieden aan ruim 32.000 havo- en vwo-leerlingen uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs, zodat leerlingen gemotiveerd en goed toegerust zijn voor een bètatechnische studie. Technasiumleerlingen doen al vroeg ervaring op met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken in de wereld van bèta en techniek.  

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.