Home » Verlenging Technasiumpredicaat voor alle 102 scholen

Verlenging Technasiumpredicaat voor alle 102 scholen

Gepubliceerd op 9 november 2021

Verlenging Technasiumpredicaat voor alle 102 scholen

Elk jaar doorlopen alle technasiumscholen de check op de basiseisen van het Technasium. Naar aanleiding van de jaarlijkse check zijn afgelopen periode door Stichting Technasium met meer dan 40 scholen gesprekken gevoerd over de kwaliteit van het vak Onderzoek & Ontwerpen op hun school. De basiseisen beschrijven de fundamenten van het technasiumonderwijs. Deze maken en garanderen dat alle technasiumscholen in de basis kwalitatief gezien gelijkwaardig zijn.

Als de check op de basiseisen leidt tot een positieve uitkomst dan wordt het predicaat van de school voor een jaar verlengd. Inmiddels hebben alle technasiumscholen bericht ontvangen waarin bevestigd wordt dat zij het predicaat Technasium weer een jaar mogen voeren. De jaarlijkse check is onderdeel van de kwaliteitssystematiek van het Technasium.

Kwaliteitsthema’s

De check op de basiseisen wordt gedaan aan de hand van de volgende kwaliteitsthema’s:

  • De kwaliteit van de O&O-docent
  • De kwaliteit van de technasiumwerkplaats
  • De kwaliteit van O&O-projecten
  • De kwaliteit van het curriculum
  • De kwaliteit van de meesterproef
  • De kwaliteit van de samenwerking

Naast de jaarlijkse check op de basiseisen per school voert elk technasiumnetwerk elke 4 jaar een uitgebreide visitatie uit. Dan wordt – samen met opdrachtgevers en leerlingen – naar dezelfde kwaliteitsthema’s gekeken. Dit wordt gedaan volgens de methodiek van waarderend onderzoeken. Daarnaast organiseren de scholen in een technasiumnetwerk collegiale visitaties waarbij een school de collega-scholen ontvangt en in gesprek gaat over een relevant, actueel kwaliteitsthema.

Kwaliteit

Op elke technasiumschool mag je dezelfde kwaliteit verwachten. Die kunnen we garanderen, omdat alle scholen volgens de technasiumformule werken. De technasiumformule bestaat uit een aantal belangrijke ingrediënten die elke school heeft. De formule zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid, kwaliteit en actualiteit. Daar staat het predicaat Technasium voor.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.