Home » Scholen » Helinium

Helinium

[wpv-map-render map_id="map-4" single_zoom="8" map_type_control="off" zoom_control="off" street_view_control="off"][/wpv-map-render] [wpv-map-marker map_id='map-4' marker_id='marker-6' marker_icon='//staging.nwmd.nl/wp-content/uploads/2020/09/technasium-map-marker-1.png' marker_field='wpcf-adres-school'][/wpv-map-marker]

Netwerk

Andere scholen in netwerk Rijnmond

Het Helinium biedt Technasium onderwijs aan in alle brugklassen op de HAVO- en VWO-afdeling. Dit onderwijs wordt aangeboden middels het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). De VWO-leerlingen komen in een Technasiumklas en volgen de eerste drie leerjaren het vak O&O. In het tweede leerjaar kunnen de HAVO-leerlingen kiezen of ze het vak O&O willen blijven volgen.

Ook bij het tweetalig onderwijs (TTO) wordt het vak O&O aangeboden. Omdat je bij O&O veel moet overleggen, is dit een ideaal vak om spreekvaardigheid te oefenen. We proberen voor deze groep opdrachtgevers te vinden uit heel Europa. Met het Technasium onderwijs biedt het Helinium een mooie opstap naar een technische vervolgopleiding.

[wpv-map-render map_id="map-4" single_zoom="8" map_type_control="off" zoom_control="off" street_view_control="off"][/wpv-map-render] [wpv-map-marker map_id='map-4' marker_id='marker-6' marker_icon='//staging.nwmd.nl/wp-content/uploads/2020/09/technasium-map-marker-1.png' marker_field='wpcf-adres-school'][/wpv-map-marker]

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.