Home » Projecten » Onderweg naar een klimaatbestendig Nederland

Onderweg naar een klimaatbestendig Nederland

Maak een bouwkundig ontwerp van een gerenoveerd of vernieuwd klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk en een bijbehorende effectrapportage voor de directe omgeving. Meer dan 2.000 derdejaars leerlingen van 40 technasiumscholen uit heel Nederland gingen met dit project aan de slag voor jaarlijkse Technasium Top Award. Elk team heeft als civieltechnisch ingenieur gewerkt aan een klimaatbestendig, bouwkundig ontwerp van een infrastructureel kunstwerk, zoals een brug, sluis of tunnel.

De klimaatverandering gaat sneller en komt in grotere hevigheid dan gedacht. Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien, hagel en onweer. Ook liggen langere periodes van droogte en meer hittegolven in het verschiet. Het zal minder vaak vriezen, en het tempo waarmee de zeespiegel stijgt gaat omhoog. De noodzaak voor klimaatadaptatie geldt ook voor onze infrastructuur, de bijbehorende kunstwerken en de directe omgeving zoals bermen en taluds en de urgentie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tunnels staan blank, bruggen zetten uit en kunnen niet meer dicht en dijken scheuren. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en liggen er kansen voor nieuwe innovatieve technieken en het circulair maken van de kunstwerken.

Opdrachtgever van deze editie van de Technasium Top Award was Platform WOW: beheerders van wegen, vaarwegen en water bij Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen. Stichting Technasium en Platform WOW hebben de deelnemende leerlingen bij hun onderzoek voor het project ondersteund met webinars en masterclasses. Zo konden ze deelnemen aan een webinar over klimaatadaptatie van Rijkswaterstaat en verschillende masterclasses om feedback te krijgen van experts op hun tussentijdse resultaten.

Opdrachtgevers

Platform WOW

Samenwerkingspartners

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.