Archieven: Projecten

Ontwerp een oplossing voor de rondslingerende mondkapjes in het milieu

Op dit moment komen we steeds meer zwerfafval tegen wat direct gerelateerd is aan de wereldwijde COVID-19 uitbraak. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van het milieu.

In Nederland worden mondkapjes veel gebruikt. We zullen dus met elkaar ook een oplossing moeten gaan vinden voor het opruimen, verzamelen en recyclen van deze beschermingsmiddelen.

Opdrachtgever Jane Goodall Instituut vraagt technasiumleerlingen een kant-en-klare oplossing voor het mondkapjes-zwerfvuil probleem te ontwerpen.

Dat kan een oplossing zijn die gericht is op het verzamelen, recycling, duurzaam hergebruik of gedragsbeïnvloeding. Het doel is om de impact van zwerfvuil n.a.v. de coronapandemie op mens, dier en milieu te verkleinen.

Archieven: Projecten

Ontwerp een slimme plasticvanger

Al ons zeeën en oceanen zijn vervuild met plastic. Het merendeel van dit plastic komt daar via rivieren. Clear Rivers heeft plasticvangers om structureel drijfvuil uit rivieren en havens te halen. Dit zijn drijvende opvanginstallaties om, met name, plastic op te vangen. Clear Rivers heeft als hoofddoel om doorstroming van plastic drijfvuil naar de zeeën en oceanen te voorkomen. De huidige plasticvangers werken passief. De stroming van de rivier en de wind zorgt ervoor, dat het drijfvuil in de plasticvangers komt. De plasticvangers zelf zijn redelijk compact, de reikwijdte wordt vergroot door er drijvende schermen aan te koppelen. De schermen kunnen echter niet overal geplaatst worden, omdat zij dan de scheepvaart hinderen.

Aan de leerlingen de uitdaging om het opvangsysteem slimmer te maken, zodat deze nog effectiever drijfvuil op kan vangen dan wel tegen kan houden.

Offshore Experience in het Maritiem Museum

Het project van opdrachtgever Clear Rivers is een samenwerking met het Maritiem Museum in Rotterdam.

Het project ‘Ontwerp een slimme plasticvanger’ heeft de vorm van een wedstrijd waar 7 technasiumscholen aan meedoen. De opdrachtgever selecteert per school het beste team. Deze leerlingenteams pitches hun idee waarna er 1 team als winnaar uit de bus komt. Het winnende team neemt in de studio van het Maritiem Museum Rotterdam hun pitch op. Dit filmpje zal gedurende een jaar in de Offshore Experience van het Maritiem Museum Rotterdam getoond worden.

Archieven: Projecten

Viruskenner

Viruskenner is een internationaal project waar in Nederland technasiumleerlingen uit 2 havo en 2 vwo van tientallen scholen aan meedoen. Doel van het project is de kennis over virusinfecties en manieren om ons hiertegen te beschermen te vergroten. Elk jaar worden de deelnemende leerlingen uitgedaagd met een nieuwe actuele, levensechte opdracht.

 

Archieven: Projecten

Talent kleurt Flevoland

Provincie Flevoland vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij projecten binnen de provincie. De creatieve ideeën, frisse ontwerpen en nieuwe inzichten van leerlingen en studenten versterken de projecten en programma’s van Provincie Flevoland. Talent kleurt Flevoland is een programma waarbij de provincie als opdrachtgever fungeert en waarin de technasiumscholen van netwerk Flevoland en de hogescholen Aeres en Windesheim samenwerken.

Leerlingen en studenten werken samen aan 11 maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die allemaal actueel en relevant zijn voor de provincie. Leerlingen en studenten denken en ontwerpen mee aan echt bestaande vraagstukken waar nog niet alle antwoorden voor zijn gevonden. De maatschappelijke vraagstukken gaan over natuur, duurzaamheid, infrastructuur, arbeidsmarkt, een leefbaar platteland en nog veel meer.

Meer informatie over Talent kleurt Flevoland is op de website van Provincie Flevoland te vinden.

Archieven: Projecten

Aangepaste studentenwoning voor een student met een lichamelijke beperking

Ontwikkel een werkend prototype van een slimme en duurzame technische aanpassing in huis, gericht op jongeren met een beperking, zodat jongeren ook gewoon kunnen studeren en wonen in een studentenwoning. De technische aanpassing moet passen in een kleine studentenwoning waar ook studenten zonder beperking wonen en passen bij de manier van leven van jongeren.

De opdrachtgever vraagt leerlingen op basis van de inventarisatie en oriëntatie meerdere ideeën te ontwikkelen voor slimme technische hulpmiddelen in en om het huis die het de persona makkelijker maakt om te wonen in een studentenwoning.

Archieven: Projecten

Onderweg naar een klimaatbestendig Nederland

Maak een bouwkundig ontwerp van een gerenoveerd of vernieuwd klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk en een bijbehorende effectrapportage voor de directe omgeving. Meer dan 2.000 derdejaars leerlingen van 40 technasiumscholen uit heel Nederland gingen met dit project aan de slag voor jaarlijkse Technasium Top Award. Elk team heeft als civieltechnisch ingenieur gewerkt aan een klimaatbestendig, bouwkundig ontwerp van een infrastructureel kunstwerk, zoals een brug, sluis of tunnel.

De klimaatverandering gaat sneller en komt in grotere hevigheid dan gedacht. Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien, hagel en onweer. Ook liggen langere periodes van droogte en meer hittegolven in het verschiet. Het zal minder vaak vriezen, en het tempo waarmee de zeespiegel stijgt gaat omhoog. De noodzaak voor klimaatadaptatie geldt ook voor onze infrastructuur, de bijbehorende kunstwerken en de directe omgeving zoals bermen en taluds en de urgentie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tunnels staan blank, bruggen zetten uit en kunnen niet meer dicht en dijken scheuren. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en liggen er kansen voor nieuwe innovatieve technieken en het circulair maken van de kunstwerken.

Opdrachtgever van deze editie van de Technasium Top Award was Platform WOW: beheerders van wegen, vaarwegen en water bij Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen. Stichting Technasium en Platform WOW hebben de deelnemende leerlingen bij hun onderzoek voor het project ondersteund met webinars en masterclasses. Zo konden ze deelnemen aan een webinar over klimaatadaptatie van Rijkswaterstaat en verschillende masterclasses om feedback te krijgen van experts op hun tussentijdse resultaten.

Archieven: Projecten

Wijkgerichte en duurzame aanpak bestaande woningvoorraad

Opdrachtgever Bouwend Nederland vraagt een wijkgericht onderzoek te doen en een technisch én sociaal ontwerpvoorstel te maken om de woningen in een volledig bestaande woonwijk te verduurzamen. Dit is het O&O-project voor de Bouwend Nederland Innovatieprijs 2020-2021 waar 39 technasiumscholen met leerlingen van 4 havo en 4 vwo aan meedoen.

De havo 4 en vwo 4 leerlingen van de 39 deelnemende technasiumscholen stappen in de schoenen van een ‘ontwerpmanager renovatie wonen’ bij een bouwbedrijf. Zij zijn als het ware de projectleider van het voortraject voor renovaties van bestaande woningbouwprojecten. De leerlingenteams wordt gevraagd om een wijk uit te kiezen en onderzoek te doen naar verduurzamingsmaatregelen en de wensen van de bewoners. Daarnaast wordt de leerlingen gevraagd om een ontwerp te maken dat voldoet aan alle opgehaalde eisen.