Home » Vier scholen starten met introductieprogramma Technasium

Vier scholen starten met introductieprogramma Technasium

Gepubliceerd op 2 juli 2021

Vier scholen starten met introductieprogramma Technasium

Stichting Technasium verwelkomt 4 middelbare scholen in het introductiejaar om het predicaat Technasium te verwerven: Minkema College (Woerden), Oranje Nassau College (Zoetermeer), Rodenborch College (Rosmalen) en Sint-Maartenscollege (Maastricht). De kersverse kandidaat-technasiumscholen hebben de ambitie aan te sluiten bij de landelijke technasiumnetwerkorganisatie. De community bestaat op dit moment uit 102 scholen. De kandidaat-scholen volgen dit schooljaar samen het introductieprogramma.

Het predicaat Technasium

De kandidaat-technasiumscholen doorlopen in schooljaar 2021-2022 samen het introductieprogramma. Het programma is erop gericht om het Technasium binnen de school op te zetten en vorm te geven. Als het kandidaat-technasium het traject succesvol afrondt en voldoet aan de kwaliteitseisen dan verkrijgt de school het predicaat Technasium van Stichting Technasium. In het schooljaar 2022-2023 kunnen leerlingen in de brugklas dan kiezen voor Technasium op de betreffende school.

Scholen gekozen door landelijk technasiumnetwerk

De kandidaat-technasiumscholen zijn uitgekozen door de bestaande technasiumscholen en Stichting Technasium, omdat ze een heldere visie op bètatechnisch onderwijs hebben. Ze hebben laten zien over de potentie en ambitie te beschikken om een volwaardig Technasium te worden. De 4 kandidaat-scholen zijn:

  • Minkema College in Woerden kent een bèta-oriëntatie en biedt sinds 3 jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen aan in de onderbouw. De school werkt nauw samen met het Woerdens Techniek Talent.
  • Oranje Nassau College Parkdreef in Zoetermeer is een groeiende scholengemeenschap met een sterke bèta-profilering.
  • Rodenborch College in Rosmalen is de school waar de technasiumleerlingen en O&O-docenten van de huidige technasiumschool Jeroen Bosch college in Den Bosch naar overgaan als deze laatste opgeheven wordt. Het team van het Rodenborch College werkt tijdens het introductiejaar aan een nieuwe start van het Technasium in Rosmalen.
  • Sint-Maartens College in Maastricht biedt sinds 2 jaar Onderzoek & Ontwerpen aan als keuzevak in de onderbouw. Het bèta-profiel is een kernwaarde van de school.

Na verwerving van het predicaat zijn de nieuwe technasiumscholen een waardevolle toevoeging voor het landelijke technasiumnetwerk.

Ook technasiumschool worden?

De wereld heeft behoefte aan competente en kritische wereldburgers. Wil jouw school hieraan bijdragen door leerlingen op te leiden tot gedreven, nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen? Dan kan het Technasium zeker iets zijn voor jouw school.

In januari 2023 start een nieuwe tranche van het introductieprogramma. Leerlingen kunnen dan vanaf schooljaar 2024-2025 technasiumonderwijs volgen. Maak tijdig (voor maart 2022) je belangstelling om Technasium te worden kenbaar als je in aanmerking wilt komen voor deze tranche.

Kijk voor meer informatie op Zelf technasiumschool worden.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.