Home » VOHO-middag online

VOHO-middag online

Gepubliceerd op 19 oktober 2020

VOHO-middag online

Vorige maand heeft de 7e voortgezet onderwijs hoger onderwijs-middag (VOHO-middag) online plaats gevonden via MS Teams. Op zo een middag wordt er gereflecteerd op de nauwe samenwerking tussen de technasiumscholen en het hoger onderwijs. 

VOHO-middag

Dinsdagmiddag 22 september was alweer voor de 7de keer de jaarlijkse VOHO-middag. Een gezamenlijke bijeenkomst voor en door de technasiumscholen uit netwerk Rijnmond, Rijnland en Zuid-Holland en de Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, INholland Delft en TU Delft waarin de samenwerking wordt gevierd, geëvalueerd en er nieuwe plannen worden gemaakt om de samenwerking te versterken.

Online evaluatie

Dit schooljaar was de bijeenkomst online, en in totaal waren 32 docenten er aanwezig . Hier werd de meesterproefbegeleiding van het afgelopen jaar geëvalueren en plannen gemaakt hoe de kwaliteit van de meesterproef nog verder verbeterd kan worden. Ook werd er besproken hoe ervoor gezorgd kan worden dat nog meer leerlingen gebruik maken van de expertise die aanwezig is in het HBO en WO.

Feedbacksessies

Tijdens de middag zijn de zaadjes geplant voor online feedbacksessies waarbij technasiumleerlingen hun plannen van aanpak opsturen naar een hogeschool of universiteit en waarbij studenten online een of meerdere leerlingenteams feedback geven, adviseren en tips meegeven om het plan nog beter te maken. Met de feedbacksessies wordt de drempel om expertbegeleiding in te schakelen, verlaagd. De bedoeling is dat leerlingen vaker contact zoeken met experts en dat komt de kwaliteit van hun Meesterproef ten goede.

Inmiddels hebben de eerste feedbacksessies plaatsgevonden en volgen er eind oktober en begin november nog online sessies met experts en studenten van Hogeschool Rotterdam en TU Delft.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.