Home » Techniekpactmonitor: Technasium realiseert hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs

Techniekpactmonitor: Technasium realiseert hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs

Gepubliceerd op 26 juni 2020

Techniekpactmonitor: Technasium realiseert hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs

Het Technasium realiseert een hogere doorstroom naar bètatechnisch hoger onderwijs dan het reguliere onderwijs, dat blijkt uit de Techniekpactmonitor. 75% van de technasiumleerlingen kiest voor een bètatechnische studie tegenover 55% van de reguliere leerlingen met een natuur-profiel.

Het Technasium realiseert een hogere doorstroom naar bètatechnisch hoger onderwijs dan het reguliere onderwijs. Zo laat de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor zien:

“75% van de leerlingen van het Technasium kiest voor een bètatechnische opleiding in 2019, tegenover 55% van de gediplomeerden met een natuur-profiel dat niet van het Technasium komt. Op zowel havo als vwo zijn grote verschillen zichtbaar. Op de havo kiest 70% van de technasium-gediplomeerden met een N-profiel voor een technische studie in 2019, tegenover 48% van de leerlingen met een N-profiel op een niet-technasium. Van de vwo-gediplomeerden kiest 79% van het Technasium voor bètatechniek, tegenover 61% van de gediplomeerden met een N-profiel op een niet-technasium.”

Bron: techniekpactmonitor.nl/havovwo

Dit laat zien dat het technasiumonderwijs in belangrijke mate bijdraagt aan het aantrekkelijk maken van de natuurprofielen én het vergroten van de doorstroom naar de technische bètawetenschappen. Het Technasium doet dat door uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs aan te bieden aan de 35.000 technasiumleerlingen in heel Nederland, samen met opdrachtgevers en het hoger onderwijs.

Techniekpactmonitor

Op 15 juni is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd. De Techniekpactmonitor is een coproductie van de voor het Techniekpact verantwoordelijke ministeries (EZK, OCW, en SZW) en Platform Talent voor Technologie.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.