Home » Technasium Competentiemonitor al ingezet door 22 scholen

Technasium Competentiemonitor al ingezet door 22 scholen

Gepubliceerd op 7 oktober 2019

Technasium Competentiemonitor al ingezet door 22 scholen

Sinds de lancering begin 2019 zijn al 22 scholen gestart met het inzetten van de Technasium Competentiemonitor. De Technasium Competentiemonitor is een webapplicatie waarin de 20 competenties, waar het technasiumonderwijs op is gericht, zijn ondergebracht. Met de competentiemonitor krijgt de leerling inzicht in de mate waarin hij/zij deze competenties beheerst en in de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. De speciaal voor het Technasium ontwikkelde monitor is met de eerste gebruikersgroep geëvalueerd en onlangs is een verbeterde versie beschikbaar gekomen.

Verbeterde versie

Sinds de lancering van de Technasium Competentiemonitor begin 2019 hebben 22 scholen de teamtraining voor de Technasium Competentiemonitor gevolgd en kunnen zij de monitor op school inzetten. De afgelopen maanden is – aan de hand van de input van de scholen die tot de eerste gebruikers behoren – gewerkt aan het doorontwikkelen van de Technasium Competentiemonitor. Stichting Technasium doet dit samen met de gebruikers om zo goed de aansluiting bij de onderwijspraktijk te behouden. De veranderingen in de vernieuwde versie die onlangs live is gegaan, betreffen het gebruiksgemak, lay-out, navigatie en beheeromgeving.

Technasium Competentiemonitor

Leerlingen ontwikkelen in het Technasium specifieke competenties. De Technasium Competentiemonitor is een webapplicatie waarin de 20 competenties, waar het technasiumonderwijs op is gericht, zijn ondergebracht. Het invullen van de competentiemonitor geeft de leerling inzicht in de mate waarin hij/zij deze competenties beheerst en in de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het herkennen, verwoorden en ontwikkelen van de competenties. Meer informatie over de competentiemonitor

In het vakblad Van Twaalf tot Achttien verscheen in mei 2019 een uitgebreid artikel over de Technasium Competentiemonitor.

Teamtraining

De uitdaging voor het gebruik van de competentiemonitor is de wijze van toepassing in de praktijk en inbedding van competentieontwikkeling in het technasiumcurriculum. Een teamtraining Technasium Competentiemonitor ondersteunt de technasiumscholen daarbij.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.