Home » Technasium bereikt mijlpaal van 100 scholen

Technasium bereikt mijlpaal van 100 scholen

Gepubliceerd op 16 september 2020

Technasium bereikt mijlpaal van 100 scholen

Op 16 september is het predicaat Technasium uitgereikt aan de middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat. De scholen zijn nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk, dat de bijzondere mijlpaal van 100 scholen heeft bereikt. 

Feest!

Het Technasium is in 16 jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk van 100 technasiumscholen. Op woensdag 16 september is deze mijlpaal gevierd. De Breul (Zeist), CSG Prins Maurits (Middelharnis), Huizermaat (Huizen) en Ir. Lely Lyceum (Amsterdam) kregen elk op hun eigen school het predicaat Technasium officieel uitgereikt.  

Marc Mittelmeijerbestuursvoorzitter van Stichting Technasium, reikte aan Ferry Brokers, rector van De Breul het predicaat uit. Mittelmeijer is verheugd over het bereiken van deze bijzondere mijlpaal:

Ik ben er trots op dat havo- en vwo-leerlingen overal in Nederland kunnen kiezen voor het Technasium, omdat we met honderd scholen altijd in de buurt zijn”.  

Op het Ir. Lely Lyceum onthulden Marjolein Moorman, wethouder van onderwijs gemeente Amsterdam, en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing op feestelijke wijze het predicaatbord. Wendelien Hoedemaker, voorzitter van technasiumnetwerk Randstad-Noord, overhandigde het predicaatbord aan Tanja de Ruijter, rector van Huizermaat.

Op alle 4 de technasiumscholen werd zo een coronaproof feestje gevierd. De middag werd afgesloten door Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, met een online toost waarbij de nieuwe scholen verwelkomd werden in de landelijke technasiumgemeenschap. 

Predicaat Technasium 

De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum hebben afgelopen schooljaar het introductieprogramma met goed gevolg doorlopen en voldoen aan alle kwaliteitseisen voor predicaatverlening van Stichting Technasium. Met dit predicaat beschikt een school over een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. De scholen zijn nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk. De leerlingen in de brugklas zijn dit schooljaar op de vier scholen gestart met het technasiumonderwijs. 

Samenwerking 

Technasiumscholen werken samen in 18 regionale netwerken. In een netwerk werken meerdere scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Ook zoeken ze actief verbinding met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De 4 nieuwe scholen zijn aangesloten bij het technasiumnetwerk in hun regio en kunnen zo direct profiteren van de kennis en ervaring van de andere scholen. Tijdens de predicaatuitreiking ondertekenden ze een convenant met het netwerk om de samenwerking te bekrachtigen. 

Technasium: bètatechnisch projectonderwijs op havo en vwo  

De 100 technasiumscholen bieden aan ruim 35.000 havo- en vwo-leerlingen uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs, zodat ze gemotiveerd en goed toegerust zijn voor hun vervolgopleiding. Technasiumleerlingen doen al vroeg ervaring op met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek.  

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 

Voor technasiumleerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken aan actuele, levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken. 

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.