Home » Regio Foodvalley en Samen tegen Voedselverspilling dagen leerlingen uit voedselverspilling te stoppen

Regio Foodvalley en Samen tegen Voedselverspilling dagen leerlingen uit voedselverspilling te stoppen

Gepubliceerd op 1 april 2021

Regio Foodvalley en Samen tegen Voedselverspilling dagen leerlingen uit voedselverspilling te stoppen

Zo’n 250 technasiumleerlingen uit vwo3 van 5 verschillende scholen in Midden-Nederland zijn gestart met het O&O-project Stop voedselverspilling. Opdrachtgevers Regio Foodvalley en Stichting Samen tegen Voedselverspilling dagen de leerlingen uit om het probleem van voedselverspilling vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken en oplossingen te ontwerpen om het tegen te gaan.

Het is het 2e editie van het project loopt; afgelopen schooljaar was het een groot succes en alle partners doen daarom graag weer mee. Eén van de initiatiefnemers, Wageningen Universiteit & Research (WUR) is ook dit jaar weer betrokken. Masterstudenten van de WUR zijn als bètatechnisch expert beschikbaar voor de deelnemende leerlingen. Ze fungeren als vraagbaak en sparringpartner én spelen een rol in de beoordeling van het eindresultaat.

Coronaproof kick-off

Het project is gestart met een kick-off in de vorm van 5 filmpjes waarin de opdrachtgevers de stinkende casus schetsen en experts de problematiek rondom voedselverspilling aankaarten.

De leerlingen werken vervolgens in teams aan het project. Ze kunnen daarbij kiezen uit 3 opdrachten:

  1. Ontwerp een beter bewaarsysteem dan de traditionele koelkast waarmee de houdbaarheid van voedsel verlengd wordt.
  2. Ontwikkel een toepassing voor een bepaalde reststroom met een zo hoog mogelijke waarde op de Ladder van Moerman. De Ladder van Moerman is een model dat de verschillende manieren van hergebruik inzichtelijk maakt, waarbij het voorkomen van verspilling de meest wenselijke situatie is en het weggooien of verbranden van voedsel de minst wenselijke. Vooraf zijn de reststromen bepaald: Brood, Sinaasappelschillen, Aardappelen, Mout en Wei.
  3. Maak een praktische uitwerking om voedselverspilling tegen te gaan bij de doelgroep middelbare scholieren die ook bijdraagt aan bewustzijn.

De technasiumscholen van netwerk Midden-Nederland die zijn CSG Het Streek, Merletcollege, Johannes Fontanus College, Candea College en ’t Hooghe Landt.

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is dé proeftuin tegen voedselverspilling waarin de krachten van de regio gebundeld tot een inspirerende, activerende en innovatieve broedplaats voor bedrijven, inwoners, kennisinstellingen en overheden. Door middel van gerichte projecten wordt ervaring opgedaan die verder verspreid kan worden in de regio en door het hele land. Deze projecten richten zich vooral op consumenten en bedrijven en zijn bedoeld om zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan CO2-reductie.

Stichting Samen tegen Voedselverspilling

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is het ecosysteem van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor het bereiken van een gezamenlijk doel: in 2030 is in Nederland voedselverspilling met de helft verminderd.

De partners hopen samen met de technasiumscholen die meewerken meer bewustzijn te creëren voor het onderwerp voedselverspilling bij middelbare scholieren. En ze verwachten, net als afgelopen jaar, dat de leerlingen creatieve en innovatieve ideeën bedenken om voedselverspilling tegen te gaan.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.