Home » O&O opgenomen in Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO)

O&O opgenomen in Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO)

Gepubliceerd op 25 september 2020

O&O opgenomen in Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO)

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), het voor leerlingen meest centrale en zichtbare deel van het Technasium is sinds 1 september officieel opgenomen in de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO). O&O is al jaren een door het ministerie van OCW erkend profielkeuzevak.

De toelating van leerlingen met het Technasiumcertificaat tot bepaalde studies wordt vergemakkelijkt door O&O in de RATHO te benoemen. In deze regeling voor het hoger onderwijs staat nu ook heel helder wat de status van Onderzoek & Ontwerpen is. Door O&O expliciet in de RATHO op te nemen, wordt het voor hogeronderwijsinstellingen bovendien mogelijk om O&O tot vooropleidingseis voor specifieke opleidingen te benoemen. De wijziging van de RATHO is gepubliceerd in de Staatscourant op 11 september 2020.

De volledige Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs is te vinden op Wetten.nl. O&O is opgenomen in Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.