Home » Onderzoek & Ontwerpen (O&O) erkend profielkeuzevak benadrukt OCW

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) erkend profielkeuzevak benadrukt OCW

Gepubliceerd op 28 januari 2020

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) erkend profielkeuzevak benadrukt OCW

Technasiumscholen bieden het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) aan in havo en vwo in de onderbouw en als examenvak in de bovenbouw. Onlangs ontstond enige onduidelijkheid over de status van het vak O&O. Als gevolg laten sommige vervolgopleidingen in het hoger onderwijs leerlingen die het vak O&O als profielkeuzevak hebben gevolgd niet zonder meer toe. Het ministerie van OCW benadrukt dat dit onterecht is. O&O is al sinds 2007 een erkend profielkeuzevak. De status van het vak O&O is gelijk aan die van de andere profielkeuzevakken in de N-profielen.

Doordat sommige vervolgopleidingen in het hoger onderwijs O&O onterecht niet als profielkeuzevak erkennen, ontstaat twijfel bij decanen in het voortgezet onderwijs of ze leerlingen wel moeten adviseren het vak als profielkeuzevak te kiezen. Het ministerie van OCW benadrukt dus dat de status van het vak O&O gelijk is aan de status van de andere profielkeuzevakken in de N-profielen. Leerlingen die het vak O&O als profielkeuzevak kiezen en het met een cijfer afronden voldoen aan de exameneisen en kunnen dus toegelaten worden tot het vervolgonderwijs. Op het Technasium is O&O een verplicht profielkeuzevak.

O&O in 2007 door OCW erkend als profielkeuzevak

Het ministerie van OCW heeft het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) in 2007 erkend als profielkeuzevak voor de beide N-profielen in de tweede fase op havo en vwo, op grond van artikel 29 lid 6 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en artikel 11, 12 en 13 (elk onder 1c) van het Eindexamenbesluit. Dat betekent dat elke school aan het ministerie van OCW toestemming mag vragen om het vak als examenvak aan te bieden in de N-profielen. Bij verleende toestemming mag het vak in de havo- en vwo-profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid als profielkeuzevak aangeboden worden. Desgewenst mag het vak ook aangeboden worden in het vrije deel van elk van de havo- en vwo-profielen. 

Het vak wordt – net als sommige andere profielkeuzevakken – afgerond met een schoolexamen en omvat een studielast van 360 uur in het havo en 440 uur in het vwo. Op de website van de SLO is meer informatie over O&O en het examenprogramma te vinden.

De doelstelling van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) is het voorbereiden van leerlingen op opleidingen en beroepen in de bètatechniek door ze intensief in contact te laten komen met authentieke vragen uit bedrijven en instellingen uit die sector en om hen kennis te laten toepassen in actuele en authentieke vraagstukken in de wereld van bèta en techniek.

> Zie ook het nieuwsbericht van het ministerie van OCW

 

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.