Home » Leerlingen in de collegebanken voor Keuzecolleges

Leerlingen in de collegebanken voor Keuzecolleges

Gepubliceerd op 30 november 2021

Leerlingen in de collegebanken voor Keuzecolleges

Meer dan 400 technasiumleerlingen uit 4havo en 4vwo namen onlangs een dag plaats in de collegebanken. Alle vierdejaars leerlingen van de technasiumscholen in de 3 noordelijke provincies waren voor de start van de Keuzecolleges op 26 november op bezoek bij het hoger onderwijs.

De Keuzecolleges zijn bijzondere O&O-projecten voor de leerlingen waarbij 2 projectdagen worden verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen.

Veel bètatechnische onderwerpen om uit te kiezen

De hogescholen bieden maar liefst de keuze uit 14 verschillende opdrachten en de universiteit biedt 11 projecten aan voor de leerlingen om uit te kiezen. Alle O&O-projecten van de Keuzecolleges komen tot stand in een samenwerking tussen docenten van het Technasium en het hoger onderwijs. De opdrachten bieden leerlingen enorm veel keuze in bètatechnische onderwerpen, waaronder:

  • Aardbevingbestendige constructies (Hanzehogeschool)
  • Circular Plastics (NHL Stenden Hogeschool)
  • Ontwikkel de lekkerste veganburger (Van Hall Larenstein)
  • Is biobrandstof de toekomst? (Rijksuniversiteit Groningen)

Colleges, practica en workshops

Tijdens de eerste projectdag van de Keuzecolleges op 26 november volgden de leerlingen colleges, practica en workshops. Met het Keuzecollege krijgen leerlingen kans hun kennis te verdiepen, competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen, en ze maken intensief kennis met een mogelijke vervolgstudie. En daarmee geven ze de kwaliteit van hun project een enorme boost.

De komende periode werken de leerlingen op school aan hun project. Op 27 januari vindt de 2e projectdag op de hogeronderwijslocatie plaats. Dan presenteren de leerlingen hun resultaten aan de experts van de hogeschool of universiteit.

Alle noordelijke technasiumleerlingen doen mee

De Keuzecolleges zijn van oorsprong een Groningse aangelegenheid waarbij de technasiumscholen in Groningen samenwerkten met de Hanzehogeschool en Science LinX van de Rijksuniversiteit Groningen. Enthousiast geworden door de goede ervaringen, besloten de technasiumnetwerken in Friesland en Drenthe ook aan te haken en werd de samenwerking uitgebreid met de hogescholen NHL Stenden en Van Hall Larenstein. Daardoor doen nu alle vierdejaars technasiumleerlingen van de 16 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe mee aan de Keuzecolleges.

 

 

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.