Home » Kennismaking inspecteur-generaal van het Onderwijs met Technasium

Kennismaking inspecteur-generaal van het Onderwijs met Technasium

Gepubliceerd op 1 juli 2019

Kennismaking inspecteur-generaal van het Onderwijs met Technasium

Dinsdag 25 juni was Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, samen met 2 collega’s van de Onderwijsinspectie op bezoek bij het Technasium op het Niftarlake College, Maarssen. Het kennismakingsbezoek vond plaats op uitnodiging van Stichting Technasium naar aanleiding van de publicatie – en de daarop volgende publieke discussie – van de Staat van het Onderwijs dit voorjaar.

Het bezoek ging van start met een korte rondleiding door de technasiumwerkplaats van het Niftarlake College. Vervolgens is gesproken over onze kwaliteitssystematiek, de onderzoeksagenda en de meerwaarde van het Technasium voor de leerling. Het Technasium is zeker op de goede weg, luidde de conclusie van ons bezoek daarna.

Er is ook gesproken over hoe het rapport de Staat van het Onderwijs tot stand komt. Net als de Onderwijsinspectie onderschrijven we het belang om meer inzicht te krijgen in wat (de diversiteit van) het onderwijsaanbod in Nederland oplevert. Het was verhelderend om te horen dat de Onderwijsinspectie is uitgegaan van de hypothese dat Technasium bijdraagt aan hogere cijfers voor bètavakken, terwijl dat in het geheel niet onze doelstelling is. Monique Vogelzang gaf aan dat de doelstelling per Technasium voor de inspectie niet altijd voldoende zichtbaar is. Zij baseren zich op schoolplannen en het zou de inspectie helpen als daarin duidelijk omschreven wordt welke doelen de school met het Technasium nastreeft. 

Het gesprek heeft over en weer voor inzicht gezorgd; het krijgt bovendien zeker een vervolg. De eerste concrete stap is dat Stichting Technasium en de Onderwijsinspectie samen gaan kijken naar de beschikbare data om studiesucces in kaart te brengen.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.