Home » Innovatieve, cross-over pilot Technasium en Informatica

Innovatieve, cross-over pilot Technasium en Informatica

Gepubliceerd op 8 mei 2023

Innovatieve, cross-over pilot Technasium en Informatica

Op 4 technasiumscholen werken O&O-docenten en Informaticadocenten samen in een innovatieve, cross-over pilot. In tweetallen schrijven ze een vakoverstijgend O&O-project voor een actueel digitaal vraagstuk van een opdrachtgever.

Met deze pilot willen Stichting Technasium en vakvereniging i&i (Informatica & IT) bereiken dat er beter gebruik gemaakt wordt van open leermateriaal in netwerken van scholen en andere onderwijsorganisaties. De pilot heeft ook tot doel om onderlinge kennisuitwisseling over projectmatig onderwijs, en digitale vaardigheden en automatisering te bevorderen en om goede vakoverstijgende samenwerking binnen de scholen te stimuleren. Verder willen we zicht krijgen op wat O&O-docenten nodig hebben om digitale vaardigheden beter in het technasiumonderwijs te integreren.

De pilotscholen zijn CSG Het Streek uit Ede, Hondsrug College uit Emmen, OSG West-Friesland uit Hoorn en Het Goese Lyceum uit Goes. De pilot loopt tot het eind van het schooljaar. Als de pilot succesvol is zou er opgeschaald kunnen worden naar meer scholen. De gemaakte projecten zijn uiteraard voor iedereen beschikbaar als open leermateriaal.

Parallel aan het ontwerp- en schrijftraject loopt een onderzoek dat zoekt naar de kritische succesfactoren voor dit soort cross-over projecten. De projecten worden voor de zomervakantie ontwikkeld en in de verwachting is dat ze in het eerste deel van schooljaar 2023-2024 uitgevoerd worden op de pilotscholen.

Groeifonds Impuls Open Leermateriaal

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het groeifonds Impuls Open Leermateriaal. Stichting Technasium is één van de partijen die betrokken is bij het voorstel Impuls Open Leermateriaal. In dit programma, die mogelijk wordt gemaakt door een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds, bundelen scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal. Samen zorgen deze organisaties ervoor dat open leermateriaal bijdraagt aan nog beter onderwijs voor álle leerlingen.

Binnen het groeifonds-programma Impuls Open Leermateriaal heeft Stichting Technasium samen met de vakvereniging i&i (Informatica & IT) een voorstel voor deze innovatieve, cross-over pilot ingediend.

Technasium en Informatica

Er zijn ongeveer 50 scholen in Nederland die Technasium zijn en die behalve Onderzoek & Ontwerpen (O&O) ook Informatica als examenvak aanbieden. In de pilot wordt op vier van deze scholen door O&O-docenten samen met hun Informatica-collega een O&O-project geschreven, die gebruikmaakt van het open source modulaire lesmateriaal van i&i. De vakvereniging i&i heeft een schat aan ‘open source’ lesmodules voor informatica beschikbaar op internet. De opdracht aan de 4 docenten-tweetallen is dan ook: schrijf, vanuit de vraag van de opdrachtgever, een O&O-project dat leerlingen gebruik laat maken van het beschikbare materiaal van i&i.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.