Home » Doorstroom van Technasium naar bètatechnische studies groeit tegen landelijke trend in

Doorstroom van Technasium naar bètatechnische studies groeit tegen landelijke trend in

Gepubliceerd op 5 juli 2022

Doorstroom van Technasium naar bètatechnische studies groeit tegen landelijke trend in

Uit de nieuwste cijfers in de Monitor Techniekpact komt naar voren dat er steeds minder jongeren kiezen voor een Natuur-profiel (Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid) in het voortgezet onderwijs. Gezien de nog steeds grote vraag naar medewerkers in de techniek en technologie is dit een zorgelijke ontwikkeling.

Het aantal leerlingen met een N-profiel op de havo en het vwo neemt af. Tussen 2014-2015 en 2016-2017 koos 43% van alle leerlingen op de havo en 62% op het vwo voor een N-profiel. Dit is gedaald in 2021-2022 naar 35% op de havo en 57% op het vwo.

Doorstroom Technasium groeit

Het percentage leerlingen dat examen doet in een N-profiel en dat doorstroomt naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs was de afgelopen 2 jaar 55%. In 2014-2015 was dit nog 61%. Het doorstroompercentage op het vwo is in 2020-2021 62% en 47% op de havo.

Bron: techniekpactmonitor.nl/havovwo

De doorstroom van technasiumleerlingen naar bètatechnische opleidingen groeit wel, tegen de landelijke trend in. In 2020-2021 koos 73% van onze eindexamenleerlingen een bètatechnische opleiding, tegenover de 55% van de andere gediplomeerden met een Natuur-profiel. Op de havo kiest 65% van de Technasium-gediplomeerden met een Natuur-profiel voor een technische studie in 2021. Van de vwo-gediplomeerden van het Technasium kiest 78% voor bètatechniek.

Doorstroompercentages naar bètatechnische studie 2020-2021

HavoVwoBeide
Technasium-gediplomeerden65%78%73%
Alle gediplomeerden47%61%55%

Top 5 meest gekozen opleidingen

De top vijf hbo-opleidingen waar technasiumleerlingen na het behalen van hun havo-diploma voor kozen in 2020-2021 zijn:

  • HBO ICT
  • Verpleegkunde
  • Werktuigbouwkunde
  • Bouwkunde
  • Pabo / leraar basisonderwijs

De top vijf universitaire studies waar technasiumleerlingen voor kozen, zijn

  • Werktuigbouwkunde
  • Industrieel ontwerpen
  • Bouwkunde
  • Geneeskunde
  • Biologie.

De technasiumscholen slagen er goed in om de natuurprofielen aantrekkelijk te maken en de doorstroom naar de de technische bètawetenschappen te verhogen. Het Technasium doet dat door uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs aan te bieden aan de 35.000 technasiumleerlingen in heel Nederland, samen met opdrachtgevers en het Hoger Onderwijs.

Bekijk ook de pagina Technasium in cijfers

Techniekpactmonitor

Op 8 april 2022 is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd. De Techniekpactmonitor is een coproductie van de voor het Techniekpact verantwoordelijke ministeries (EZK, OCW, en SZW) en Platform Talent voor Technologie.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.