Home » Beter inzicht in instroom in het hoger onderwijs

Beter inzicht in instroom in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op 21 april 2020

Beter inzicht in instroom in het hoger onderwijs

Sinds kort hebben we de beschikking over de instroomgegevens in het hoger onderwijs waarin ook technasiumleerlingen identificeerbaar zijn. Hiermee kan de instroom van technasiumleerlingen in het hoger onderwijs inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van de daadwerkelijke inschrijvingen.

 

We zijn erg blij met deze ontwikkeling, omdat er hierdoor een beter en dieper inzicht mogelijk is op de instroom van technasiumleerlingen in het hoger onderwijs. Het is bijvoorbeeld nu mogelijk om per hogeronderwijsinstelling en per opleiding het aantal inschrijvingen te bekijken. Zo kunnen we in samenwerking met een hogeronderwijsinstelling inzicht bieden in van welke scholen technasiumleerlingen komen. Ook kunnen we technasiumleerlingen vergelijken met reguliere leerlingen en trendanalyses maken vanaf de start van het Technasium. Bijkomend voordeel is dat technasiumscholen niet meer hun uitstroomgegevens aan hoeven te leveren.

Uit een eerste blik op de gegevens blijkt dat van de technasiumleerlingen die dit schooljaar gestart zijn op HBO of WO, 75% heeft gekozen voor een bètatechnische studie. Van de niet-technasiumleerlingen met een NT- en/of NG-profiel is dat 56%.

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.