Home » Aanvraag van Technasium voor pilot Cross-over projectonderwijs: van STEM naar STEAM is gehonoreerd

Aanvraag van Technasium voor pilot Cross-over projectonderwijs: van STEM naar STEAM is gehonoreerd

Gepubliceerd op 29 februari 2024

Aanvraag van Technasium voor pilot Cross-over projectonderwijs: van STEM naar STEAM is gehonoreerd

De subsidieaanvraag die we hebben gedaan bij Impuls Open Leermateriaal is gehonoreerd. Dat betekent dat we na de zomer samen met een aantal technasiumscholen van start gaan met de pilot Cross-over projectonderwijs: van STEM naar STEAM*. De pilot loopt van september 2024 tot het eind van het schooljaar 2025-2026.

Cross-over projectonderwijs: van STEM naar STEAM is een pilot waarbij duo’s van vakdocenten vanuit Onderzoek & Ontwerpen en Kunst & Cultuur samen cross-over STEAM-onderwijsprojecten ontwikkelen en uitvoeren. De docentenduo’s van technasiumscholen vormen samen, en met betrokkenheid van verschillende partners, een professionele leergemeenschap waar uitproberen, leren en verbeteren centraal staan. Er wordt zodoende een beproefde aanpak ontwikkeld voor STEAM-onderwijsprojecten in het voortgezet onderwijs.  

De wereld verandert snel en er is een enorme behoefte aan duurzame en innovatieve technische oplossingen. De daaruit voortkomende complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een interdisciplinaire aanpak. Het Technasium bereidt leerlingen voor op deze complexiteit door ze (bètatechnische) kennis, competenties en vaardigheden mee te geven. 

Met de pilot willen we perspectieven uit kunst en cultuur expliciet toevoegen aan het bètatechnische perspectief (van STEM naar STEAM) en zo interdisciplinariteit een plek geven in het technasiumonderwijs. De pilot heeft ook tot doel om kunst in te zetten om bètatechnische abstracte kennis beter te begrijpen en leerlingen hun creativiteit te laten ontwikkelen. Bovendien stimuleert het de vakoverstijgende samenwerking binnen de school. 

Meer informatie over Impuls Open Leermateriaal en de gehonoreerde pilot-aanvragen

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en bij STEAM is Arts (kunstvakken) toegevoegd

Tijdens de onderwijsbeurs IPON op 28 februari 2024 werden alle gehonoreerde pilot-aanvragen van Impuls Open Leermateriaal bekendgemaakt.
Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.