Home » Vacature: Stichting Technasium zoekt bestuursleden

Vacature: Stichting Technasium zoekt bestuursleden

Onderschrijf je het belang van bètatechnisch projectonderwijs voor middelbare scholieren? Kom dan het bestuur van Stichting Technasium versterken. We zoeken per 1 september twee nieuwe leden: een bestuurslid met deskundigheid op het gebied van onderwijs en onderzoek en één met kennis van werken in een netwerkorganisatie.

De vacature is gesloten. Je kunt niet meer reageren.

Over Stichting Technasium

Met een netwerk van inmiddels ruim honderd scholen in heel Nederland zorgt Technasium ervoor dat meer leerlingen kiezen voor bètatechnische studies. Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Deze stichting ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, begeleidt de 18 regionale netwerken waarin de scholen samenwerken, leidt technasiumprofessionals op en bewaakt de kwaliteit.
 

Ons bestuur en de kennis die we zoeken

Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en beleidsvormende rol. Er is een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen, besturen op afstand en het adviseren van de directie. De leden kunnen hun werk bovendien onafhankelijk doen. Ze zijn gekozen om hun expertise, netwerk en betrokkenheid bij het onderwijs, innovatie en technologie. We zoeken nu deskundigen in één van deze twee gebieden:

Onderwijs en onderzoek

 • Aansluiting VO – HO, projectonderwijs, onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling
 • Onderzoek naar leeropbrengsten, onderzoek naar effectiviteit onderwijsbeleid

Werken in een netwerkorganisatie

 • Regionale en landelijke samenwerking
 • Organisatie en bekostiging van publiek-private samenwerking

Jouw profiel

 • Onderschrijving van de doelstellingen van Stichting Technasium
 • Affiniteit met bètatechniek, voortgezet onderwijs en netwerkorganisaties
 • Integere en onafhankelijke persoonlijkheid, in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag
 • Relevant netwerk en maatschappelijke binding
 • Commitment voor minimaal één zittingstermijn van vier jaar

Jouw rol en taken

 • Medeverantwoordelijk voor de continuïteit en de financiële positie van de stichting.
 • Medeverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en borging rondom strategische beleidsthema’s, en de kwaliteitssystematiek voor het predicaat Technasium.
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen, zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.
 • De stichting zowel intern als extern vertegenwoordigen en de beleidsvisie uitdragen.
 • Werken aan het versterken van onze netwerkorganisatie en de goede relatie met de schoolleiders van technasiumscholen en medewerkers van Stichting Technasium.
 • Vier keer per jaar vergaderen, of vaker als dat nodig blijkt. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer vijf bijeenkomsten met de schoolleiders en het raad van advies. Deze zijn overdag, meestal in het midden van het land.
 • De functie is onbezoldigd; bestuursleden krijgen een vaste onkostenvergoeding.

Reageren en meer informatie

De vacature is gesloten. Je kunt niet meer reageren.

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.