Home » the future is bright

the future is bright

 

 

 

 

the future is bright

Technasium Koersplan 2021-2025

Reacties zijn welkom op [email protected]

 

de toekomst is hier

De wereld wordt steeds complexer. Vraagstukken als klimaatverandering, armoede, verstedelijking en ongelijkheid kennen geen eenduidige oplossingen. Het zijn wicked problems die vragen om een multiperspectivische, toekomstgerichte en adaptieve benadering. En dat vraagt om actie!  

Daarom is een nieuwe koers uitgezet voor 2021-2025. In hoofdlijnen bestaat de koers uit 4 transities om ons onderwijs en de organisatie optimaal in te richten op de toekomst.

In het koersplan staat hoe we met een aangescherpte didactische invulling en een lerende netwerkorganisatie onze leerlingen gaan klaarstomen voor de wereld van morgen. Voor een uitdagende baan. Voor een betere wereld. Voor de toekomst die nu wordt gemaakt. De toekomst is Technasium. 

TECHNASIUM_8_web

de toekomst is uitdagend

Het technasiumonderwijs ontwikkelt richting meer toekomstgerichte, complexe uitdagingen.  

 • Toenemende aandacht voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, verstedelijking en gezondheid 
 • Aansluitend op relevante ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs en de maatschappij 
 • Grotere rol voor de bètatechnische expert(s) in O&O-projecten 

de toekomst is variatie

Het technasiumonderwijs gaat leerlingen meer variatie bieden.

 • Verschillen tussen individuele leerlingen gaan meer tot uitdrukking komen 
 • Andere sectoren, domeinen, profielen en vakken worden betrokken bij de O&O-projecten 
 • Experimenteren met multidisciplinaire en/of gemengde teams van leerlingen en studenten 

de toekomst is van ons

De technasiumnetwerkorganisatie is in transitie naar meer eigenaarschap en zelfbewust partnerschap.  

 • Verkennen en versterken van (potentiële) samenwerkingen 
 • Samen voortbouwen op het eigenaarschap van docenten
 • Inhoudelijk samenwerken met het Hoger Onderwijs aan gezamenlijke (regionale) maatschappelijke vraagstukken  
 • Beter benutten van het feit dat technasiumleerlingen een streepje voor hebben en een zelfbewuste studiekeuze maken 
 • Realiseren van meerjarige samenwerkingen met opdrachtgevers

de toekomst is helder

De community wordt een meer lerende en transparante netwerkorganisatie.  

 • Verder naar een meer evidence-informed manier van werken voor innovatie en ontwikkeling 
 • Oprichting van een Technasium Innovatiehub om innovatie en ontwikkeling te versnellen en bestendigen  
 • Meer in co-creatie keuzes maken voor innovatieprojecten en bekostiging  
 • Verkenning van mogelijke alternatieve inkomsten voor scholen, netwerken en stichting 

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.