Home » Waterpoort

Waterpoort

Waterpoort is een samenwerking van publieke en private partijen die samen het waterrijke gebied rondom Volkerak-Zoommeer ontwikkelen. Centraal staat het ontwikkelingsperspectief van een regio die het gezicht weer naar het water heeft gericht. De overgangen van land en water bieden kansen voor wonen, recreatie en natuur. De ontwikkeling van de regio wordt gevoed en gestuurd vanaf en met het water. Een gezond regionaal en verbonden watersysteem is de katalysator voor economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Contact

Nieuws

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.