Home » Living Lab Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een netwerkorganisatie waarin overheden, onderwijs, ondernemers en inwoners samenwerken aan oplossingen voor o.a. nieuwe teelten voor de landbouw en een duurzame zoetwatervoorziening.

Het Living Lab Schouwen-Duiveland richt zich op de onderzoeksthema’s ‘zoete, zoute, zilte teelten op het land’ en ‘buitendijkse voedselproductie in het water’ en zet hiervoor gezamenlijke projecten op.

Contact

Nieuws

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.