Home » Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

Met de HvA organiseert technasiumnetwerk Randstad-Noord al jaren de expertbegeleiding voor de Meesterproef, het eindexamenproject voor het Technasium. Sinds 2 jaar organiseren de technasiumscholen en de HvA feedbacksessies waarbij studenten tips en adviezen geven aan de technasiumleerlingen om hun plannen van aanpak voor de Meesterproeven te verbeteren en aan te scherpen.

Contact

Nieuws

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.