Home » Podcast

Podcast

In de podcast De toekomst is... komen technasiumprofessionals aan het woord over hun aanpak. Waarom doen ze wat ze doen? Elke aflevering biedt de luisteraar nieuwe perspectieven en stof tot nadenken.

Podcast De toekomst is… 

In de podcast De toekomst is… gaan Carolien de Neeve en Samantha Boon in gesprek met de technasiumcommunity. Elke keer staat hun tafel ergens anders in het land en schuiven twee O&O-docenten, toa’s of technatoren aan. In dialoog werken we zo samen aan het versterken en vernieuwen van het technasiumonderwijs.  

De podcast geeft de transities die centraal staan in de koers van het Technasium een gezicht of – beter gezegd – een stem:   

  • de toekomst is variatie

  • de toekomst is uitdagend 

  • de toekomst is van ons  

  • de toekomst is helder

In elke aflevering van de podcast belichten de tafelgasten onder leiding van host Carolien een bepaald thema vanuit verschillende perspectieven. Ze vertellen hoe zij dit op hun school aanpakken en schetsen waarom ze doen wat ze doen. Samantha duikt de (wetenschappelijke) literatuur in om de onderwijspraktijk en de ervaringen te duiden. 

 

Carolien de Neeve
Samantha Boon

Podcast De toekomst is…
Aflevering 4 Feedback en reflecteren

6 december 2022 - 31 minuten

Tafelgast

Josine Görtzen – Varendonck College en PhD-kandidaat TU/e

De toekomst is helder

De technasiumcommunity wordt een meer lerende en transparante netwerkorganisatie. We zijn op weg naar een meer evidence-informed manier van werken voor innovatie en ontwikkeling .

Het promotietraject van Josine Görtzen is een prachtig voorbeeld van deze manier van werken en sluit bovendien nauw aan bij de kernwaarde co-creatie en bij één van de fundamentele ingrediënten van het Technasium: professionalisering.

Josine Görtzen is niet alleen technator en O&O-docent op het Varendonck College in Asten. Ook is Josine PhD-kandidaat aan de Eindhoven School of Education (ESoE) van TU Eindhoven. Haar promotieonderzoek gaat over de begeleiding van de O&O-docent bij het leren reflecteren van technasiumleerlingen en hoe docenten daarin beter ondersteund kunnen worden.

Carolien de Neeve interviewt Josine in deze 4e en laatste podcast-aflevering over haar promotieonderzoek, aanpak, bevindingen tot nu toe, tips voor collega’s en de eyeopeners.

Podcast De toekomst is…
Aflevering 3 Complexe uitdagingen

23 juni 2022 - 30 minuten

Tafelgasten 

Sietske Roos – Keizer Karel College
Meinke van Oenen – technasiumalumnus Bonhoeffer College (Enschede)  

De toekomst is uitdagend

Het technasiumonderwijs ontwikkelt richting meer toekomstgerichte, complexe uitdagingen. In O&O-projecten is toenemend aandacht voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, verstedelijking en gezondheid.

De vraag die hierbij oprijst is: Als complexe problemen, ‘wicked problems’, niet te vangen zijn in een standaard manier van werken hoe is dit dan te rijmen met de ontwerpeisen die worden meegegeven om de complexiteit voor leerlingen behapbaar te maken? Deze paradox ontstaat doordat leerlingen van 12-16 jaar oud nog volop bezig zijn met hun algemene kennis- en vaardighedenverwerving en hun zone van naaste ontwikkeling nog niet op het benodigde complexe niveau is.

Carolien de Neeve gaat in deze aflevering, die is opgenomen op het technasiumfestival UNFOLD, in gesprek met technator en O&O-docent Sietske Roos en met Meinke van Oenen, die net haar vwo-diploma en het Technasiumcertificaat heeft behaald en technische bedrijfskunde gaat studeren aan de TU Delft. Samantha Boon geeft weer de wetenschappelijke duiding in deze 3e, en voor haar laatste, aflevering.

Podcast De toekomst is…
Aflevering 2 – Eigenaarschap

22 april 2022 - 32 minuten

Tafelgasten 

Roos Offringa – OSG Piter Jelles
Jurre van Schaik – Goois Lyceum  

De toekomst is van ons

In het koersplan van het Technasium staan naast 2 transities m.b.t. het onderwijs ook 2 transities centraal die te maken hebben met de lerende, professionele netwerkorganisatie. Eén daarvan ‘De toekomst is van ons’, gaat over samen voortbouwen op en het bevorderen van het eigenaarschap van O&O-docenten. Ofwel ’teacher leadership’ zoals het in het onderwijs ook wordt genoemd. 

In aflevering 2 van de podcast vertellen technatoren Roos Offringa en Jurre van Schaik hoe hun school hun ambities de ruimte geeft en hoe zij die ruimte benutten. Samantha Boon verzorgt wederom de wetenschappelijke onderbouwing bij dit thema. Zij geeft aan wat uit onderzoek blijkt wat er nodig is voor het bevorderen van leiderschap bij docenten. Het verhaal van de tafelgasten illustreert hoe dit in de praktijk werkt.

Podcast De toekomst is…
Aflevering 1 – Motivatie

30 november 2021 - 33 minuten

Tafelgasten 

Marieke ter Avest – De Waerdenborch 
Joost Roelse – Mondial College 

De toekomst is variatie

In de koers van het Technasium staat beschreven hoe we ontwikkelen naar meer variatie in het technasiumonderwijs en in O&O-projecten. Een belangrijke reden om in te zetten op meer variatie is dat het de motivatie van leerlingen kan bevorderen. Variatie vertaalt zich dan bijvoorbeeld naar meer keuzevrijheid voor leerlingen.  

Op technasiumschool De Waerdenborch bieden ze in de derde klas al keuzeprojecten aan ook met het motief om de motivatie voor O&O (in de bovenbouw) te bevorderen. Bij het Mondial College maken ze hierin juist andere keuzes. In de eerste aflevering vertellen technasiumprofessionals Marieke ter Avest en Joost Roelse over hun aanpak. 

Wat is motivatie eigenlijk en met welke variabelen hangt het samen? En hoe vergroot je de motivatie van leerlingen in de praktijk? 

Bronnen

Een samenvatting van de geraadpleegde wetenschappelijke literatuur per podcast-aflevering is op verzoek verkrijgbaar via [email protected]

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.