Home » Over Technasium » Competenties

Competenties

Het Technasium kent een sterke focus op competentieontwikkeling. Leerlingen zijn bewust bezig met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze goed worden toegerust om succesvol te kunnen studeren en werken.

Bewuste competentieontwikkeling 

Een competentie is het vermogen om in specifieke situaties die kennis, vaardigheden en talenten (attitudes) aan te wenden die noodzakelijk zijn om adequaat gedrag te vertonen. 

Competenties, in tegenstelling tot veel kennis en vaardigheden, verouderen niet. Competenties gaan niet alleen een leven lang mee; de ontwikkeling stopt ook niet na het eindexamen.  

In het technasiumonderwijs is competentieontwikkeling, het inzichtelijk maken ervan en het voeren van gesprekken met leerlingen erover, een net zo essentieel onderdeel als de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers.  

Technasium Competentiemonitor 

Binnen het technasiumonderwijs wordt de Technasium Competentiemonitor gebruikt. Via deze door Stichting Technasium ontwikkelde webapplicatie krijgt de leerling inzicht in de mate waarin hij/zij specifieke competenties beheerst én in de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen.  

Het invullen van de monitor is een terugkerend onderdeel in het curriculum van Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarbij de competentieontwikkeling van de leerling gevolgd kan worden. De docent kan daar de begeleiding dan op laten aansluiten. 

Technische vaardigheden 

Naast het ontwikkelen van deze competenties, ontwikkelen leerlingen binnen het Technasium ook andere (technische) vaardigheden. Dit gebeurt niet alleen door het werken aan levensechte projecten waarbij steeds verschillende bètatechnische beroepen centraal staan, maar ook door middel van trainingen en workshops.

Voor een project zijn vaak specifieke vaardigheden nodig en leerlingen leren deze skills, van solderen tot SketchUp. Zo kunnen ze het direct in de praktijk toepassen. 

Specifieke competenties

Leerlingen ontwikkelen in het Technasium specifieke competenties. Als je kijkt wat kenmerkend is voor het Technasium, dan blijkt dat leerlingen: 

  • Communicatief zijn 
  • Ondernemend gedrag tonen 
  • Creatief handelen 
  • Zelfsturend de eigen ontwikkeling stimuleren 
  • Projectmatig werken 
  • Opdrachten samenwerkend uitvoeren 

Het technasiumonderwijs is gericht op de ontwikkeling van in totaal 20 competenties, deze zijn geclusterd in deze 6 overlappende competentieclusters.

Technasium competentieclusters

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.