Bedrijfsbezoek technasium
Bedrijfsbezoek technasium
Bedrijfsbezoek technasium
Bedrijfsbezoek technasium
opdracht technasium zweefvliegen

Meer foto's
(7)

Ook opdrachtgever worden voor het Technasium?

Ook jij kunt met je bedrijf, als opdrachtgever, een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van het technasiumonderwijs. Alleen door de samenwerking met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken van nu en de nabije toekomst. Met je hulp houden we het onderwijs actueel en levensecht voor de meer dan 30.000 technasiumleerlingen. Opdrachtgever worden hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, maar levert je wél veel op.

Echte, actuele projecten

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bètatechnische opdrachten, van echte opdrachtgevers. Vraagstukken waar je binnen je organisatie mee bezig bent. Vraagstukken waarmee je bezig zou wíllen zijn, maar waar je maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. Of vraagstukken waar maar geen goede creatieve oplossing voor komt. Dát zijn vraagstukken waarmee technasiumleerlingen aan de slag kunnen.

Door leerlingen een kijkje te geven in je bedrijf of organisatie en aan de slag te laten gaan met een echt, actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en indrukken op van de branche waarin je actief bent. Je draagt er met de opdracht aan bij leerlingen te interesseren voor een vervolgopleiding en loopbaan in de bètatechniek. Bovendien investeer je in je eigen regio, want leerlingen maken kennis met potentiële toekomstige werkgevers.

Out-of-the-box

De creativiteit en het niveau van technasiumleerlingen heeft al menig opdrachtgever verrast. Vaak komen ze namelijk met out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen het bedrijf. En het contact en de samenwerking met de leerlingen werkt verfrissend en stimulerend en levert energie op bij de betrokken medewerkers. Last but not least: de resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de media en dat betekent gratis publiciteit voor je bedrijf.

Hoeveel tijd kost het en wat is mijn rol?

Hoeveel tijd het opdrachtgeverschap kost, verschilt per project. Gemiddeld zijn er per project 3 of 4 contactmomenten: de kick-off, een tussentijdse evaluatie en een eindpresentatie. Eventueel kunnen leerlingen tussendoor je ook nog met vragen benaderen.

School en opdrachtgever bepalen samen wat een interessant vraagstuk is. De docent werkt de opdracht vervolgens uit, uiteraard in samenspraak met jou. De rol van de opdrachtgever hangt samen met bovenstaande contactmomenten. Bij de eindpresentatie treed je op als beoordelaar of jurylid.

Hoe word ik opdrachtgever? 

Technasia werken samen in een regionaal netwerk. Gezamenlijk bouwen ze aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Een netwerkregissuer vanuit Stichting Technasium coördineert de contacten met het bedrijfsleven. Wil je ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van bètatalent? Neem dan contact op met de netwerkregisseur in je regio.
 

Wie gingen je al voor?