Bedrijfsbezoek technasium
Bedrijfsbezoek technasium
Bedrijfsbezoek technasium
Bedrijfsbezoek technasium
opdracht technasium zweefvliegen

Meer foto's
(7)

Ook opdrachtgever worden voor het technasium?

Ook u kunt met uw bedrijf, als opdrachtgever, een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van het technasiumonderwijs. Immers alleen door de samenwerking met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken van nu en in de nabije toekomst. Alleen met uw hulp kunnen we het onderwijs actueel en kwalitatief hoog houden. Opdrachtgever worden hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, maar levert u wél veel op.

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bètatechnische opdrachten, van echte opdrachtgevers. Vraagstukken waar u binnen het bedrijf mee bezig bent. Vraagstukken waarmee u bezig zou wíllen zijn, maar waar u maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. Vraagstukken waarmee u al een tijd in uw maag zit, en waar maar geen creatieve oplossing voor komt. Dát zijn vraagstukken waarmee technasiumleerlingen aan de slag kunnen.

Door leerlingen een kijkje te gunnen in uw bedrijf en aan de slag te laten gaan met een actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en indrukken op van deze veelzijdige sector. U draagt er met uw opdracht actief aan bij leerlingen te interesseren voor de bètatechnische sector en daardoor het instroomtekort te verminderen. Want helaas hebben talloze bedrijven nog steeds moeite met het vinden van hoogopgeleide technische medewerkers. Bovendien investeert u in uw eigen regio, want leerlingen maken kennis met potentiële toekomstige werkgevers.

Niet onbelangrijk is dat de creativiteit en het niveau van technasiumleerlingen al menig opdrachtgever heeft verrast. Vaak komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen uw bedrijf. Daarnaast werken het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en stimulerend en levert het energie op bij de betrokken medewerkers. Last but not least: resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de regionale media en het kan uw bedrijf dus ook gratis publiciteit opleveren.

Hoeveel tijd kost u dit en wat is uw rol?

Hoeveel tijd u dit kost, verschilt per project. Gemiddeld zijn er per project 3 of 4 contactmomenten: de kick-off, een tussentijdse evaluatie en een eindpresentatie. Eventueel kunnen leerlingen u tussendoor ook nog met vragen benaderen.

Scholen en opdrachtgevers bepalen samen wat een interessant vraagstuk is. De docent werkt de opdracht vervolgens uit, uiteraard in samenspraak met u. De rol van de opdrachtgever hangt samen met bovenstaande contactmomenten. Bij de eindpresentatie treedt u op als beoordelaar of jurylid.

Hoe wordt u opdrachtgever? 

Technasia werken samen in een regionaal netwerk. Gezamenlijk bouwen ze aan de samenwerking met het bedrijfsleven. De netwerkcoach coördineert de contacten met het bedrijfsleven. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van bètatalent? Neem dan contact op met de netwerkcoach in uw regio.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking? Fundeon stimuleert de samenwerking met technasia en geeft hierover uitleg in een informatiefolder

Voorbeelden van opdrachtgevers

- Dura Vermeer (actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening)

- Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)

- De Groene Jongens (energie- en installatieadviseurs)

- Brandweer Flevoland

- Rijkswaterstaat

- Natuurmonumenten

- Stichting Cirion

- Provincie Drenthe

- 4GreenFoundation