Project: aardappelreiniger

Waarmee maak je aardappels nou écht goed schoon?
Een belangrijke producent van aardappelzetmeel wil een nieuwe, meer rendabele productiemethode ontwikkelen. De aardappelen komen in vrachtwagens door de fabriekspoort en zijn vaak vervuild met zware kluiten aarde. Een goede reiniging van de aardappelen is essentieel voor de kwaliteit van het zetmeel. De gebruikte reinigingsmethode is sterk verouderd en te kostbaar geworden. Daar komt bij dat het afvalwater het milieu verontreinigt. Dat wil de fabriek niet! Het bedrijf vraagt een advies hoe de reinigingsmethode op een eigentijdse en milieuvriendelijke manier verbeterd kan worden.
 
Opdrachtgever: AVEBE
Beroep: procestechnoloog
Leerjaar: klas 3 of 4

Onderzoek & Ontwerpen

Voor leerlingen die kiezen voor het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O, centraal. In dit examenvak voor havo en vwo los je bètatechnische problemen op.

Wat doe je bij O&O?

Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij hem langs om uitleg over het vraagstuk te krijgen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt zo'n 4 tot 6 lesuren per week aan het project in de technasiumwerkplaats. Met een docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer 7 weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij kijkt met de ogen van een vakman en je zult merken: hij kijkt heel anders dan je docent.
 
Als je als havo- of vwo-leerling kiest voor het Technasium dan werk je in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat je al vroeg kennismaakt met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, kun je een weloverwogen studiekeuze maken. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkel je de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. 
 

Profielkeuzevak

Wil je je in de bovenbouw verder ontwikkelen richting de bètatechniek? Dan kies je op het Technasium voor het profiel Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek. O&O is daarbij een verplicht profielkeuzevak waar je dus ook examen in doet. 

O&O heeft geen centraal eindexamen, maar wordt afgesloten met een zogenaamd schoolexamen. Op het Technasium bestaat het schoolexamen veelal uit 2 keuzeprojecten en de Meesterproef. Je kunt vaak je Profielwerkstuk combineren met je Meesterproef. Zo heb je volop ruimte of je echt verdiepen in een onderwerp dat je interessant vindt.

Keuzeprojecten

In het voorexamenjaar (4havo of 5 vwo) start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus vrij werken in de werkplaats of buiten school.
 

De Meesterproef

In het eindexamenjaar voer je één groot project uit. Je werkt zoals altijd samen in een team. Binnen dat team word je specialist in een onderwerp. Daarvoor kan je de uren van je profielwerkstuk gebruiken. Voor de Meesterproef word je begeleid door een expert uit het hoger onderwijs. Hij of zij beoordeelt samen met je O&O-docent jullie werk.