Windesheim en technasia slaan handen ineen

Windesheim heeft een convenant gesloten met Stichting Technasium en met meerdere regionale technasia. Doel is om elkaars onderwijs te leren kennen, onderwijsprogramma’s op elkaar af te stemmen zodat leerlingen klaar gestoomd worden voor de toekomst en samen te werken om meer leerlingen een gemotiveerde keuze te laten maken voor een betatechnische vervolgopleiding.

Door deze samenwerking kunnen de technasiumleerlingen van de participerende scholen voor hun examenopdracht een beroep doen op Windesheim. “Wij hopen dat dit leidt tot nog meer leerlingen die geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om te kiezen voor een technische vervolgstudie”, zegt Sietse Dijkstra, interim-directeur Techniek bij Windesheim.  

Op een technasium krijgen leerlingen extra les in bètavakken. Ook kunnen zij examen doen in het vak Onderzoek en Ontwerpen. Dit vak sluit af met een meesterproef, waarbij de leerlingen zelf een opdracht binnen moeten halen en een begeleider moeten zoeken. In het convenant is nu afgesproken dat ze voor die begeleiding een beroep op Windesheim kunnen doen. Ook levert Windesheim kennis en menskracht op andere gebieden, bijvoorbeeld door het houden van workshops of door het beschikbaar stellen van faciliteiten op de campus.

Het convenant werd op maandag 26 oktober ondertekend door: v.l.n.r. Sietse Dijkstra (interim-directeur Techniek, Windesheim), Lieke Tromp 
(Teamleider bij Thorbecke Scholengemeenschap en vertegenwoordiger van de regionale technasia) en Hans Haerkens (directeur stichting Technasium).

Fotografie & tekst: Windesheim