Wat is het Technasium?

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Op dit moment zijn er 95 technasiumscholen, verspreid door heel Nederland. Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak voor havo en vwo werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk.

Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. 

Waarom Technasium?

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technici en technologen. Het probleem is dat nog te weinig jongeren kiezen voor een exacte vervolgopleiding. Het Technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten.

Technasiumformule

De technnasiumformule bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Activerende didactiek: de technasiumdocent heeft een coachende rol en krijgt scholing.
  • Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs: om een link met de praktijk te leggen werkt het technasium samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs. Tijdens projecten voor het vak O&O gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken van echte opdrachtgevers.
  • Een examenvak: op het technasium krijgen leerlingen les in het examenvak Onderzoek & Ontwerpen.
  • Technasiumwerkplaats: elk technasium heeft een technasiumwerkplaats met ruimte voor diverse activiteiten.
  • Een opleiding met een moderne bèta-cultuur: er wordt op het technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de Technasium Top Award en andere activiteiten.

Merk

Het Technasium is een gedeponeerd merk, dat sinds 9 januari 2003 staat geregistreerd. Stichting Technasium is de eigenaar van het merk, dat een collectief merk is dat exclusief door de scholen met het predicaat Technasium gebruikt mag worden.

Profielkeuzevak

Om het vak Onderzoek & Ontwerpen op het havo en vwo te mogen aanbieden, heeft een school toestemming van het ministerie van OCW nodig. Op de technasiumscholen is Onderzoek & Ontwerpen een verplicht profielkeuzevak binnen de profielen Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek.