bouwendnederland

Vooraanmelding Bouwend Nederland Innovatieprijs gestart

Ook volgend jaar rijkt Bouwend Nederland de Bouwend Nederland Innovatieprijs 2019 weer uit. Dit gebeurt in een vernieuwd samenwerkingsverband. Stichting Technasium schrijft samen met Bouwend Nederland en een aantal technasia een opdracht met als onderwerp Tiny Houses. 

De opdracht
De opdracht Tiny Houses biedt leerlingen veel keuzes die zij zelf mogen maken en onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan schaalgrootte, doelgroepkeuze, het verwerken van duurzaamheidsaspecten en multifunctionaliteit. Daarnaast vormt het team een bouwtechnisch team en leveren zij een bouwtechnisch (deel)ontwerp op.

Voor wie?
De opdracht is bedoeld voor vierdeklassers van het technasiumonderwijs. Technasia uit heel Nederland doen mee.  

Meld leerlingen vast aan.                                                                                                                                                          Meedoen? Technatoren kunnen leerlingen alvast aanmelden via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 13 juli. Na aanmelding ontvangt de technator uiterlijk 13 juli de opdracht. Bij de opdracht izit ook een uitnodiging voor de docentenmiddag. De locatie van de docentenmiddag hangt af van de locatie van de deelenemde scholen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij netwerkcoach Samantha Boon of lees de flyer.