Technasiumnetwerk Rijnmond tussen de haaien tijdens inspiratiedag

Docenten, toa's, schoolleiders en leerlingen en netwerkregisseur Wilco Zwennis van Netwerk Rijnmond - bestaande uit de scholen Lyceum Kralingen, Libanon Lyceum, Helinium, Dalton Lyceum en SG Spieringshoek - kwamen onlangs in Diergaarde Blijdorp bij elkaar voor een inspiratiedag. Onder toeziend oog van haaien en roggen is met elkaar nagedacht over een aantal thema's, zoals het versterken van de samenwerking tussen de technasia in het netwerk. De inspiratiedag heeft netwerk Rijnmond, met behulp van de scrummethode, de basis voor een nieuw jaarplan opgeleverd.

Hoe versterken we de samenwerking tussen de technasia in netwerk Rijnmond? Op welke thema's leggen we de focus de komende jaren? Hoe verwerken we de nieuwe kwaliteitssystematiek en kwaliteitscommissies hierin? Strategische vraagstukken waarover 60 docenten, toa's, schoolleiders en leerlingen - onder toeziend oog van haaien en roggen in Diergaarde Blijdorp  - een dag met elkaar hebben nagedacht, gediscussieerd en antwoorden hebben geformuleerd.

Nieuw jaarplan

De deelnemers gingen al scrummend in verschillende teams aan de slag met de vraagstukken, onder begeleiding van Scrum@school. Keuzes, adviezen en concrete plannen werden aan het einde van de dag gepitcht en vormen de basis voor een nieuw jaarplan voor het technasiumnetwerk Rijnmond. Op de planning staan ook nieuwe samenwerkingsvormen die de vaste overlegstructuur van technatoren en directie deels gaat vervangen, zoals: docenten uitwisselen tussen scholen, ‘critical friends’ met leerlingen, themabijeenkomsten, toa-bijeenkomsten en intervisie.

Nieuwe mindset

Filosoof en trendwatcher Ruud Veltenaar gaf de deelnemers aan het eind van de dag nog flink wat stof tot nadenken. Hij liet op energieke wijze zien dat we aan de vooravond staan van een compleet nieuwe maatschappij. Met een andere sociale, technologische en ecologische mindset. Volgens Veltenaar moeten we leerlingen nu al meenemen in die nieuwe mindset. Na een inspirerende dag is netwerk Rijnmond er helemaal klaar voor!