Technasiumleerlingen en studenten werken aan duurzame ontwikkeling Lelystad Airport

Technasiumleerlingen van Scholengemeenschap Lelystad en RSG Slingerbos|Levant en studenten van een Honours Programma van Windesheim Almere werken samen aan plannen voor de verduurzaming van Lelystad Airpoirt. Onlangs presenteerden ze hun tussentijdse resultaten aan elkaar en aan experts van provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark.

Hbo en voortgezet onderwijs werken actief samen aan het vraagstuk: ‘Hoe kunnen we de duurzaamheid van Lelystad Airport borgen?’ In september ging het project in het kader van Talent kleurt Flevoland van start tijdens een kick-off weekend.

De studenten van het Honours Programme Sustainable Society van Windesheim die meedoen, komen van de studierichtingen ICT, Bedrijfskunde, Engineering, Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit. Samen met de leerlingen van de technasiumscholen onderzoeken ze de casus vanuit verschillende invalshoeken. Eind januari 2020 presenteren zij hun innovatie oplossingen.