Technasiumproject Tynaarlo
Technasiumproject Tynaarlo
Technasiumproject Tynaarlo
Technasiumproject Tynaarlo
Technasiumproject Tynaarlo

Meer foto's
(4)

Strategisch thema bij project Tynaarlo

Mogelijkheden voor maatwerk
Strategisch thema: mogelijkheden voor maatwerk

"Veel scholen zijn aan het experimenteren met het verder ontwikkelen en verbreden van de technasiumformule. Hier komen mooie initiatieven en ideeen uit voort, waar het hele technasiumnetwerk van kan profiteren." - Strategisch plan 2017-2021

Technasiumleerlingen en basisschoolkinderen bedenken samen mooie route

‘Wat kunnen basisschoolkinderen nu aan ideeën leveren?’, dachten de technasiumleerlingen van het Stadslyceum uit Groningen toen ze voor het eerst hoorden over een O&O-project in samenwerking met het primair onderwijs. Hun houding veranderde toen ze eenmaal met de kinderen hadden gesproken. Technator Huugh Bons: “Na die gesprekken waren ze juist extra gemotiveerd. Ze hadden zoiets van: hier doen we het voor!”

De technasiumleerlingen van het Stadslyceum uit Groningen mochten aan de slag met tekeningen die basisschoolkinderen uit de gemeente Tynaarlo hadden gemaakt, om de route naar school aantrekkelijker te makenen meer uitnodigt om te gaan lopen of fietsen. Vervolgens gingen de middelbare scholieren op de basisschool langs om over de ideeën te praten en vragen te stellen. “Omdat het leeftijdsverschil niet zo groot was, konden de technasiumleerlingen zich gemakkelijk inleven. Normaal gesproken maken ze iets voor volwassenen en moeten ze de straat op om in contact te komen met gebruikers via bijvoorbeeld enquêtes. Nu werd dat gefaciliteerd”, vertelt Erwin van Dijk, netwerkcoach Noord-Nederland bij Stichting Technasium.

Respect
Ook voor de basisschoolkinderen was de samenwerking met de scholieren nuttig en leuk, vertelt Dominique Zwaagman, leerkracht op De Rietzanger in Eelderwolde. “Ze snapten heel goed wie de middelbare scholieren waren en dat dat hun toekomst is. Ze hadden veel respect voor ze en vonden het heel spannend dat ze langskwamen bij hen op school.”

Opdrachtgever van het project was de gemeente Tynaarlo, die een deel van de vondsten daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Nu kunnen de kinderen op hun route naar school spelen op de gekleurde legoblokken en stapstenen die ze zelf hebben bedacht. Ook dat zorgde voor een grote stimulans bij de leerlingen van zowel de basis- als de middelbare school. Dominique: “Het heeft een grote meerwaarde als de kinderen weten dat het echt tot iets kan leiden. De ideeën komen terecht in hun eigen wijk, op een route waarlangs ze zelf iedere dag naar school gaan.”

Tijdens het eindevenement presenteerden de technasiumleerlingen de ideeën en bijbehorende maquettes die ze hadden gemaakt naar aanleiding van de tekeningen van de basisschoolkinderen. Er kwamen uiteenlopende plannen voorbij, van een loopbrug en stapstenen tot een kabelbaan en zelfs een lantaarnpaal met een schermpje met daarop de afstand tot school en de snelheid waarmee je loopt. De juryleden, waarin ook een paar basisschoolkinderen zaten, namen hun rol zeer serieus en stelden achteraf een paar kritische vragen. “Veel kinderen herkenden hun tekeningen terug in de presentaties, waardoor het nog meer ging leven”, vertelt Dominique.

Doorlopende leerlijn
Voor de gemeente zat de meerwaarde van het project, naast het stimuleren van beweging onder kinderen, vooral in het contact met jongeren, vertelt Dorinda Hijszeler-Schouwenaar, beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente Tynaarlo. “Wij zijn steeds meer bezig om in contact te komen met inwoners van de gemeente. Vooral middelbare scholieren zien we hier normaal gesproken niet zo veel, dus het was erg leuk dat ze eens langskwamen. Ook konden we hen vertellen wat de gemeente nou precies is en doet. Verder vond ik het perspectief van de basisschoolkinderen erg verfrissend. Zij denken zonder belemmeringen. Ze kwamen met allemaal verrassende ideeën, zonder eerst te bedenken wat er allemaal niét kan.”

Wat het project voor Erwin uniek maakte was de doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. “Hoewel de samenwerking met het primair onderwijs niet veel voorkomt bij O&O-projecten, zie je ook hier weer dat het wel daadwerkelijk een meerwaarde heeft. Doordat de leeftijd van beide groepen redelijk dicht bij elkaar ligt, begrijpen ze elkaar goed. Daardoor was iedereen enthousiast, gemotiveerd en namen ze het project heel serieus. De technasiumleerlingen stelden goede vragen over de tekeningen en de basisschoolkinderen deden dat op hun beurt ook tijdens de eindpresentaties. Wat mij betreft een project dat zeker voor herhaling vatbaar is!”

Fotograaf grote foto: Emiel Ketelaar