Technasiumacademie: leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen: in onze continu veranderende wereld ontkom je er niet aan. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en werknemers moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Zo ontstaat een hybride wereld waar werken hand-in-hand gaat met leren. Dit vraagt een onderzoekende en ondernemende houding. Het technasium stimuleert leerlingen - de werknemers van de toekomst - met het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) volop om deze houding en de bijbehorende competenties te ontwikkelen.

O&O-docenten, die de technasiumleerlingen begeleiden en coachen bij dit zogenaamde omgevingsgerichte projectonderwijs, staan zelf ook niet stil in hun ontwikkeling. Onder de noemer Technasiumacademie ondersteunt Stichting Technasium, op haar beurt, de onderwijsprofessionals in hun ontwikkeling.

Hybride docent

Er zijn steeds meer hybride docenten in het technasiumonderwijs: naast een baan of eigen bedrijf gaan ze aan de slag als O&O-docent. Marloes van Tilburg is zo’n hybride docent. Sinds dit schooljaar werkzaam als O&O-docent binnen het technasium van het Eckartcollege in Eindhoven en als zelfstandig onderwijsontwikkelaar actief. Vorig jaar rondde ze de master Leren en Innoveren af en op dit moment is ze bezig met de opleiding voor O&O-docent. Ze heeft jarenlang in het hoger onderwijs gewerkt, onder andere als docent financiële dienstverlening.

Van Tilburg vertelt dat ze interesse had in onderwijskundige ontwikkelingen en daarom een master op dat vlak is gaan doen: “Ik wilde mijn visie op onderwijs verder ontwikkelen. Met projectgericht onderwijs had ik al veel ervaring, maar ik ben vooral ook geïnteresseerd in zelfregulerend en ontwikkelingsgericht leren.”

Coachend docent

Voor haarzelf zag van Tilburg meer een rol als coachend docent in het voortgezet onderwijs, in plaats van als HBO-docent. Na een aantal oriënterende bezoeken aan diverse onderwijsvormen viel bij het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen alles op zijn plek: “bij O&O ben je echt een coach van de leerlingen. Als moet ik er nog wel aan wennen dat ik nu met middelbare scholieren werk, dat is toch wat anders dan hbo-studenten. Waar ik ook energie van krijg is dat het technasium een open, lerende omgeving is. Ik leer veel van mijn collega’s. En we zijn echt vernieuwend bezig. Daardoor kan ik mijn ei kwijt als het gaat om het op gang brengen van onderwijsvernieuwing. Ik denk dat dit toch het beste lukt als het van onderaf komt en je het samen doet. Ik zou dan ook niet helemaal voor mezelf als onderwijsontwikkelaar willen werken.”

Van Tilburg is momenteel bezig met de opleiding voor O&O-docent. De combinatie van werken en leren bevalt haar goed: “Ik kan wat ik leer direct in de praktijk brengen en andersom kan ik iets waar ik in de praktijk tegenaan loop weer bespreken met de trainer en de andere deelnemers. Het is zo leerzaam om je ervaringen met anderen te delen. Hierdoor behoud je een brede blik.”

Continu ontwikkelen

De switch die van Tilburg maakte, heeft haar veel geleerd. Zo weet ze nu beter waar haar talenten liggen en wat zij belangrijk vindt: “Ik wil mijn brede visie op onderwijs behouden en ik wil niet vastzitten in één systeem. Het mooie van Onderzoek & Ontwerpen is dat het continu verandert. Er zijn altijd weer nieuwe, actuele projecten van echte opdrachtgevers. Niet alleen de leerlingen blijven daardoor ontwikkelen en innoveren, maar ik zelf ook.”

Opleiding voor O&O-docent

De opleiding die Van Tilburg volgt is de pilotopleiding voor het basiscertificaat O&O-docent die dit schooljaar van start is gegaan. Twaalf beginnende O&O-docenten volgen elke week als vaste groep de verschillende onderdelen van het basiscertificaat O&O-docent. De uitgangspunten van de pilot zijn het vergroten van de relevantie -  in timing en in vorm – en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Tot nu toe werd de opleiding voor O&O-docent aangeboden in de scholingsweken van Stichting Technasium en de verwachting is dat met de nieuwe opzet deelnemers uit verschillende technasiumnetwerken elkaar niet alleen leren kennen, maar in de toekomst ook beter weten te vinden als technasiumcollega’s en sparringpartners.

Technasiumacademie

Vanuit een nieuwe kwaliteitssystematiek en de behoefte van technasia aan meer variatie zijn we druk bezig met het vernieuwen van het beleid en aanbod op het gebied van professionalisering. Onder de noemer Technasiumacademie zullen alle elementen van professionalisering samenkomen, zoals o.a. de opleiding voor O&O-docent, trainingen ter verbreding en verdieping, professionele leergemeenschappen en onderzoek naar technasiumonderwijs. Op deze manier draagt de Technasiumacademie bij aan een sterk technasiumnetwerk nu en in de toekomst.