ZOOtopia

Technasium viert 15 jaar vernieuwend onderwijs

In 2003 werd het eerste technasium opgericht, vandaag zijn het er 94. In die 15 jaar bereidden we ruim 31.000 Havo- en Vwo-leerlingen op een vervolgopleiding in het bèta onderwijs. Alle reden voor een bijzonder feestje. Op dinsdag 17 april vieren we ons 15-jarig bestaan met een Jubileumcongres, waarbij ontwerpen en oplossingen van leerlingen voor de toekomst centraal staan.

In DierenPark Amersfoort dompelen we de bezoekers onder in ZO&Otopia. Alles staat in het teken van O&O: ontmoeten en ontdekken. De O&O is een leuke kwinkslag naar het vak O&O: Onderzoek & Ontwerpen dat iedere technasiumleerling volgt gedurende zijn middelbare schoolcarrière en afsluit met een Meesterproef.

Technasiumonderwijs geeft het goede voorbeeld voor vernieuwend onderwijs
Eind maart berichtte de VO-raad dat de huidige examensystematiek de diepgang beperkt in het onderwijs. De systematiek sluit niet meer goed aan bij het vervolgonderwijs en de eisen van de maatschappij. Het technasiumonderwijs is al vijftien jaar een prachtig voorbeeld van hoe het anders en vernieuwender kan. Met het vak Onderzoek & Ontwerpen bereiden wetechnasiumleerlingen stap voor stap op een bèta-opleiding op hbo- of wo-niveau. Een mix van Havo- en Vwo-leerlingen werkt in teamverband projectmatig samen. Inhoud, talent én persoonlijke vaardigheden worden samengebracht. Leerlingen stromen zo bewuster en gemakkelijker in, in het hoger bèta-onderwijs.

Wat dat allemaal oplevert aan ideeën, oplossingen en competenties komt tijdens het Jubileumcongres uitgebreid aan bod.

Leerlingen in the lead
De technasiumleerlingen van nu zijn de invloedrijke medewerkers en onderzoekers van de toekomst. Dankzij het technasiumonderwijs hebben onze leerlingen nu al de skills en brains om innovatieve ontwerp- en onderzoeksopdrachten uit te voeren die bijdragen aan duurzame en technologische ontwikkelingen. Daarom zijn de leerlingen in de lead tijdens het Jubileumcongres.

Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050
Tijdens het congres laten technasiumleerlingen ontwerpen en oplossingen zien die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Zo serveren de leerlingen van het Da Vinci College in Leiden een duurzaam menu aan de bezoekers. Leerlingen van het Emelwerda College presenteren hun zelfvoorzienende stuw. Hiermee wonnen zij de innovatieprijs Bouwend Nederland. De leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek vertellen alles over hun idee de Green E-ball. Een manier om groene energie op te wekken op zee. Misschien wel het beste idee voor de toekomst van energiewinning op zee.

Leerlingen in gesprek met influencers
Behalve leerlingen zijn er influencers* op het gebied van klimaat, energie en technologie. De leerlingen gaan in gesprek met onder andere wetenschapper Rolf Hut, viroloog Marion Koopmans en het Solar Team van TU Delft. Ze vragen hen hun uitdagingen voor de komende 15 jaar. Wat zijn de technologische trends die de ontwikkeling naar een duurzame samenleving versnellen? Deze gesprekken zullen veel nieuwe inzichten en inspiratie opleveren.

--------

Influencers
Alle aanwezige influencers hebben we op een rij gezet:

Sara Bennink Bolt maakt deel uit van het NUON Solar Team van de Nuna9
Sarah heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd in Delft en heeft hard meegewerkt aan het ontwerp van de Nuna9. Het Nuon Solar Team bestaat uit zestien studenten van de TU Delft. Na een strenge selectie procedure wordt een team samengesteld van verschillende faculteiten.  De ervaringen die Sarah heeft opgedaan in de vorige zonnerace in oktober in Zuid Afrika kan zij goed inzetten de komende race in Australië.

Marion Koopmans is hoofd van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC Rotterdam
Marion studeerde diergeneeskunde en deed promotie onderzoek naar virusziekten bij runderen. Ze werkt nu als afdelingshoofd van de afdeling Viroscience bij het Erasmus MC Rotterdam, waar ze onderzoek doet naar nieuwe virusziekten die steeds vaker lijken op te duiken, zoals het Zikavirus, vogelgriep, SARS en de Mexicaanse griep. Zij is gespecialiseerd in voedselvirussen, de verspreiding van virussen tussen dieren en de overdracht ervan van dieren op mensen.

Rolf Hut is wetenschapper aan de TU Delft en hij schrijft boeken over techniek.
Rolf heeft Natuurkunde gestudeerd in Delft. Hij maakt meetapparatuur van consumenten elektronica. Hij zoekt nieuwe inzichten in bestaande openbare databronnen en motiveert studenten om te leren door te ontdekken, te bouwen en te doen. Daarnaast is hij duizendpoot en heeft hij een brok energie die hij gebruikt om evenementen op te zetten.

Tjalling Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg is eigenaar van TEAM 4 Architecten
Tjalling heeft aan de TU in Delft gestudeerd. Binnen TEAM4 Architecten combineert hij architectuur en projectontwikkeling. Met zijn team van 35 medewerkers maakt hij zijn ambities concreet door zelf duurzame projecten te ontwikkelen. Zo ontwikkelt hij momenteel honderden aardbevingsbestendige woningen zonder gasaansluiting en is hij betrokken bij het ontwerp van meer dan 2000 toekomstbestendige woningen.  Hij is daarnaast als bestuurslid bij Technasium betrokken.

Rob Boeree is econoom en inspirator circulaire economie
Rob heeft welvaartseconomie gestudeerd en was tot 2015 directeur Energie&Klimaat en Innovatie&Duurzaamheid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Rob zet zijn 40-jarige ervaring in voor innovatief ondernemerschap, dat de balans terugbrengt tussen een ecologisch gezonde aarde en economische ontwikkeling. Hij gelooft in de kracht van creatieve organisaties, die op lange termijn durven denken.

Hetty Klavers is dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland
Hetty studeerde Toegepaste Wiskunde en werkt al sinds 1989 met veel plezier in ‘het water’.  Nu werkt ze als dijkgraaf voor het Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap zorgt voor droge voeten, door de dijken te onderhouden en te versterken, zorgt voor voldoende water door het waterpeil te sturen en zorgt ervoor dat het afvalwater wordt schoongemaakt.  Door de klimaatverandering komen er meer stormen, worden de golven hoger, komen er meer en heftiger buien of periodes van langdurige droogte. Het werk van het waterschap wordt daarom steeds belangrijker.