Technasium inspireert onderwijsland bij Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Karen Laarveld van Stichting Technasium en Stan Frijters van Aeres Hogeschool Wageningen stonden aan de basis van Leren voor Duurzame Ontwikkeling binnen het technasiumonderwijs. Regelmatig worden zij gevraagd om hun kennis en ervaring te delen in onderwijsland.

Vanuit het onderwijs is er een grote behoefte om meer te doen op gebied van duurzaamheid. Maar veel scholen lijken niet goed te weten hoe dit op een goede manier in de onderwijspraktijk te brengen. Vooral als het gaat om het stimuleren van het actief handelen van leerlingen in duurzame ontwikkeling zijn docenten op zoek naar goede handvatten. Binnen het technasiumonderwijs, waar Leren voor Duurzame Ontwikkeling al langer speerpunt is, zijn deze handvatten er al wel. Andere scholen laten zich hierdoor steeds vaker inspireren.

Inspiratiebron

De door Stichting Technasium en Aeres Hogeschool ontwikkelde materialen om technasia te ondersteunen bij het implementeren van Leren voor Duurzame Ontwikkeling blijken een inspiratiebron voor andere scholen. Karen Laarveld van Stichting Technasium en Stan Frijters van Aeres Hogeschool Wageningen stonden aan de basis van Leren voor Duurzame Ontwikkeling binnen het technasiumonderwijs. Zij worden vaak gevraagd hun kennis en ervaring te delen binnen het onderwijs, zowel met docenten als met lerarenopleiders.

Laarveld en Frijters verzorgden onlangs 2 workshops op de studiedag van de Vereniging voor Lerarenopleiders (VELON). Ook schreven zij een hoofdstuk voor de VELON Kennisbasis Lerarenopleiders: Leren voor Duurzame Ontwikkeling - Een pedagogische opdracht voor de lerarenopleidingen en opleidingsscholen.

In het vaktijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVOX) verscheen een artikel over Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de onderwijspraktijk van de hand van Laarveld en Frijters: Leren voor Duurzame Ontwikkeling is leren voor een wereld in transitie

Leren voor Duurzame Ontwikkeling binnen Technasium

Voor technasia ontwikkelden Karen Laarveld en Stan Frijters een informatiefilm, handreiking en een checklist die handvatten en input bieden bij het in de praktijk brengen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Deze zijn te vinden op https://www.technasium.nl/lvdo.

Een technasium dat al heel ver is als het gaat om het toepassen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling is het St. Michaëlcollege in Zaandam. Bekijk hun praktijkvoorbeeld.

In januari 2019 start een docentenontwikkelteam met technasiumdocenten dat onder begeleiding van Karen Laarveld en Stan Frijters een O&O-project gaat ontwikkelen dat aansluit bij de uitgangspunten en ontwerpcriteria van Leren voor Duurzame Ontwikkeling.