Technasium Facts & Figures 2018-2019

96 scholen in Nederland hebben het predicaat Technasium en zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Samen werken wij in 18 regionale netwerken aan goed en actueel, omgevingsgericht onderwijs. De technasiumscholen tonen elk jaar weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen die gestelde worden aan het predicaat.

  • Het aantal technasiumleerlingen steeg in 2018-2019 met 2,6% naar 33.600.
  • Het bereik van Technasium binnen de scholen is 36%. Dat betekent dat van alle havo- en vwo-leerlingen op een technasiumschool gemiddeld ruim 1 op de 3 technasiumonderwijs volgt.
  • 2.233 technasiumleerlingen deden eindexamen in 2018-2019. Dat is 21,5% meer dan het schooljaar ervoor. 
  • Van de technasiumleerlingen die hun diploma behaalden en een universitaire studie kozen, koos 70% voor een bètatechnische studie.
     

> Download de publicatie Technasium Facts & Figures 2018-2019