Maritiem Museum technasium

Succesvolle samenwerking technasia, opdrachtgever en Maritiem Museum

Maar liefst driehonderd technasiumleerlingen van zes verschillende technasia werkten de afgelopen maanden aan een O&O-project over het opwekken van duurzame energie op zee. Het groepje met het allerbeste idee is een jaar lang met een filmpje te zien in de Offshore Experience in het Maritiem Museum in Rotterdam, waar naast de ideeën van de technasiumleerlingen ook de toekomstplannen van offshorebedrijven, TU-studenten en basisschoolleerlingen te zien zijn. Een project dat laat zien waartoe brede samenwerking en gedeelde belangen kunnen leiden.

Zelfs voor O&O-docent en technator Mark van der Ende van Melanchthon Bergschenhoek, die inmiddels toch heel wat projecten voorbij heeft zien komen, was het een bijzondere ervaring. “Erg leuk om te zien hoe dit project is uitgegroeid tot zoiets groots. Uiteindelijk heb ik een technator van een andere school erbij betrokken, Jacques Bijvoet van het Dalton Lyceum in Barendrecht, omdat het project inmiddels zo groot was geworden dat ik het in mijn eentje niet meer kon doen om het overzicht te houden. Samen met de opdrachtgever hebben we bijvoorbeeld gebrainstormd over de kaders van het eindproduct. Erg leuk om op deze manier eens samen te werken met een collega van een ander technasiumnetwerk! Ook vond ik het gaaf om de leerlingen te informeren over de transitie van fossiel naar niet-fossiel en om onder de aandacht te brengen dat de zee een enorme energieleverancier is. Het was mooi dat er bij dit project verbinding was met andere vakken binnen de school. Ik heb de andere docenten aangeraden bij natuurkunde het hoofdstuk over elektriciteit naar voren te schuiven, zodat de leerlingen die kennis bij dit project gelijk konden toepassen. De opdrachtgever wilde een werkend prototype zien, dus dat was ook wel nodig.”

Out-of-the-box
Na de kick-off in het Maritiem Museum gingen de leerlingen als trainee aan de slag in de Offshore Experience van het Maritiem Museum. Els Huberts, projectleider techniekeducatie: “Wij willen jongeren inspireren te kiezen voor een toekomst in techniek en ze bewust maken van een van de grootste uitdagingen waar de wereld op dit moment voor staat: het opzetten van een CO2-neutraal energiesysteem. Daarnaast zetten wij steeds meer in op techniekeducatie en daarbij sluiten we aan bij de doelstellingen van het Nationaal Techniekpact 2020, waarbij het de ambitie is om wetenschap en technologie in het onderwijs te implementeren. We willen leerlingen out of the box leren denken en niet alleen kennis overdragen, maar ze ook op basis van die kennis ideeën laten ontwikkelen én inspireren voor een toekomst in de techniek. Dit sluit natuurlijk perfect aan bij het technasium en we zijn dan ook heel blij met de samenwerking.”

Positief verrast
Ook blij met de samenwerking was opdrachtgever en partner van de Offshore Experience Chris Wijsman van IRO Nogepa, een brancheorganisatie voor bedrijven met een olie- en gaslicentie. “Het gas in Nederland begint op te raken en wij zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van innovatieve manieren om op zee duurzame energie op te wekken. Wellicht dat de bestaande infrastructuur op zee hierbij een rol kan spelen. Ik was dan ook erg benieuwd naar de ideeën van de leerlingen hierover en was positief verrast over het niveau van de resultaten. Er zaten veel creatieve ideeën tussen en de filmpjes zagen er professioneel uit. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een groepje leerlingen dat gebruik maakt van de golfslag op zee door middel van een soort wip met een kort en een lang einde. Het korte einde ligt op de golven, dit gaat langs een magneet en zo wordt energie opgewekt. Ze hadden hier ook een werkend prototype bij gemaakt. Mooi gevonden!”