Technasiumleerlingen

Stichting Technasium verwelkomt twee nieuwe scholen in voorbereidend jaar

Het Bouwens van der Boijecollege uit Panningen en Het Stedelijk uit Zutphen zijn dit schooljaar gestart met het traject om een technasium te worden. Beide scholen ondertekenen daartoe een convenant om onderdeel te worden van een regionaal netwerk van technasia. Hiermee groeit het totaal aantal technasia van 92 naar 94.

In het voorbereidende jaar zetten de scholen de invoering van het technasium op. Als ze dit traject met succes doorlopen, krijgen ze het predicaat technasium toegewezen. Een belangrijk onderdeel van het voorbereidende jaar is het draaien van een pilotproject, waarbij de scholen advies en ondersteuning krijgen van het expertisecentrum van Stichting Technasium. Het uitvoeren van projecten binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) behoort tot de kern van het technasiumonderwijs. Hierbij werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk, zodat ze goed uitgerust zijn voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. 

Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is blij met de aansluiting van de twee nieuwe scholen: “Zo wordt de landelijke dekking nog meer gerealiseerd. We leiden graag technasiumleerlingen op tot competente en kritische vragenstellers die nieuwsgierig zijn naar de wereld van bèta en techniek. Dat is ook belangrijk voor actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio’s Noord-Limburg en Gelderland, waar de nieuwe technasia gaan starten.”

Regionale netwerken
Een voorwaarde om technasium te kunnen worden is dat een school onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. Het Bouwens van der Boijecollege wordt onderdeel van technasiumnetwerk Zuid-Oost Nederland en Het Stedelijk gaat bij netwerk Gelderland horen. Binnen de netwerken werken meerdere technasia gezamenlijk, onder begeleiding van een netwerkcoach, aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. 

De schoolleiders van de twee scholen zien de toegevoegde waarde van het technasium voor hun onderwijs en hun leerlingen. Rector Arnold van Gessel van Het Stedelijk: “We zijn ontzettend trots dat we door Stichting Technasium zijn geselecteerd als aspirant-technasium. Het technasium sluit heel goed aan bij ons onderwijskundig concept en de expertise binnen onze school met vakken als Science en Natuur, Leven en Technologie. We sturen op maatwerk en ondernemend leren. Binnen het leergebied onderzoeken en ontwerpen gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. Met plezier kijken we uit naar de samenwerking met de collega’s uit het netwerk.” Locatiedirecteur Annemarie Lukassen van het Bouwens: “Het technasiumnetwerk sluit goed aan bij de ontwikkelingen op onze school. Het netwerk biedt mogelijkheden om de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren beter vorm te geven. Dit levert voor onze leerlingen een nog betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt op.”