Convenant Technasium Universiteit Antwerpen

Stichting Technasium en Universiteit Antwerpen ondertekenen vernieuwd convenant

Vrijdag 7 juli hebben Stichting Technasium en de Universiteit Antwerpen een vernieuwd convenant ondertekend voor de periode 2017-2021. Met behulp van dit convenant willen beide partijen de samenwerking verbreden en concretiseren. Zo kunnen in de toekomst meer technasiumleerlingen kennis maken met het wetenschappelijk onderwijs en krijgen zij vanuit de universiteit begeleiding bij hun O&O-projecten en meesterproeven. Ook biedt het convenant ruimte voor andere activiteiten, zoals kennisuitwisseling tussen docenten.

Voor de officiële ondertekening vond een kennismaking plaats tussen afgevaardigden van de technasia en de faculteiten Ontwerpwetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Daarna waren er presentaties van de vijf beste afstudeerprojecten door masterstudenten Productontwikkeling, in aanwezigheid van het bedrijfsleven en andere genodigden. De aanpak van dit afstudeertraject vertoont veel overeenkomsten met de werkwijze binnen het technasiumonderwijs. Aansluitend is het convenant ondertekend door Ria Sluiter (directeur Stichting Technasium), Ann de Schepper (vicerector Universiteit Antwerpen) en Leon de Rond (schoolleider RSG ’t Rijks en vertegenwoordiger regionale technasia).

Het convenant is belangrijk voor het technasiumonderwijs in Zuid-Nederland. De bedoeling is om de samenwerking geleidelijk uit te bouwen, zowel voor leerlingen als docenten. De technasia hebben de mogelijkheid om met meer opleidingen en faculteiten van de Universiteit Antwerpen afspraken te maken over kennismakingsactiviteiten voor leerlingen en docenten, begeleiding van projecten en meesterproeven en professionalisering. Ook zullen er gezamenlijk nieuwe activiteiten ontplooid worden, met als overkoepelend doel het vergroten van de belangstelling en motivatie voor bètavakken en -studies bij leerlingen.

Vanuit de Universiteit Antwerpen betreft het convenant de faculteiten Wetenschappen, Toegepaste Ingenieurswetenschappen en Ontwerpwetenschappen.